"commerce" in het Nederlands

EN

"commerce" - vertaling Nederlands

EN commerce
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

commerce
volume_up
koophandel {de} (vaak: Kamer van …)
And she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
Ze beweerde de algemeen directeur te zijn van het Rode Kruis bij de Kamer van Koophandel.
But I'm not here from the Chamber of Commerce.
Maar ik vertegenwoordig hier niet de Kamer van Koophandel."
At the end of May, we received a position paper from the Chamber of Commerce and Industry in Munich and Upper Bavaria.
Eind mei ontvingen we een advies van de Kamer van Koophandel voor München en Opper-Beieren.

2. zakelijk

commerce (ook: business, quotation, trade, trading)
The fourth proposal concerns electronic commerce, or e-commerce for short.
Ten vierde, de zaak van elektronische handel, in het Engels e-commerce.
Is it the e-commerce directive or this directive which applies in that case?
Geldt in dat geval de richtlijn over elektronische handel of de onderhavige richtlijn?
Human rights are not subordinate to terrorism or active commerce.
Mensenrechten zijn niet ondergeschikt aan terrorisme of levendige handel.
commerce (ook: business, trade)
commerce (ook: trade)

Synoniemen (Engels) voor "commerce":

commerce

Voorbeeldzinnen voor "commerce" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI will start by discussing the first of the reports, which relates to VAT on e-commerce.
Ik zal eerst het verslag over de BTW op elektronische handelstransacties behandelen.
EnglishIts findings will be borne in mind in the action programme for commerce.
Wij willen laten onderzoeken hoe het bedrijfsklimaat verbeterd kan worden.
EnglishI will also mention the electronic'shopping basket ' used in e-commerce.
Ik noem alleen nog het elektronische winkelwagentje in internetwinkels.
EnglishThe present exhaustion regime could hamper the development of e-commerce.
De momenteel geldende uitputtingsregeling kan de ontwikkeling van de e-commerce belemmeren.
EnglishThe rapporteur has referred to this, but e-commerce is an area which is set to grow.
De rapporteur heeft hier al op gewezen, maar e-commerce is een sector die zal blijven groeien.
EnglishA trend which has become increasingly pronounced recently is e-commerce.
Een tendens die zich de laatste tijd steeds sterker voordoet, is de zogenaamde e-commerce.
EnglishI refer the House, in particular, to recital 56 of the e-commerce Directive.
Ik verwijs het Parlement in het bijzonder naar overweging 56 in de richtlijn inzake e-commerce.
EnglishWe must maintain the liberal thrust of the e-commerce directive.
Wij moeten de liberale drijfkracht achter de e-handelsrichtlijn handhaven.
EnglishPolicy and legislation should make provision for e-commerce without creating unnecessary barriers.
Beleid en regelgeving moeten daarop inspelen zonder onnodige barrières op te werpen.
EnglishHe was hardly acceptable as Minister for Industry and Commerce.
Waar was zijn partij toen haar commissaris moest worden gecontroleerd?
EnglishWe have become used to being able to claim the whole internal market for commerce.
Wij zijn eraan gewend geraakt dat wij bij ons economisch handelen de gehele interne markt kunnen bestrijken.
EnglishSecondly: we must quickly create a legal framework for electronic commerce.
In de tweede plaats moeten wij juridische kadervoorwaarden voor het elektronische handelsverkeer scheppen.
EnglishThe television without frontiers directive and the e-commerce directive are two cases in point.
Ik denk bijvoorbeeld aan de televisie-zonder-grenzenrichtlijn een ook aan de E-commercerichtlijn.
EnglishWe need a basic legislative framework for e-commerce.
Er is voor e-commerce een zeker wetgevingskader nodig dat als basis dient.
EnglishMoreover, this report on distance purchasing ignores the related concept of e-commerce.
Dit verslag over het kopen op afstand gaat bovendien voorbij aan het verwante onderwerp van de e-commerce.
EnglishYes, it is backward in terms of the development of e-commerce made possible by the Internet.
Inderdaad, er is een achterstand bij de ontwikkeling van de commerciële mogelijkheden die Internet biedt.
EnglishNovelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.
Nieuwigheid is een commercieel concept, geen esthetisch concept.
EnglishNeither will free commerce necessarily ensure diversity.
Ook vrijhandel garandeert niet noodzakelijkerwijs verscheidenheid.
EnglishWhile good progress has been made, the take-up of eCommerce is not as fast as expected.
Er is weliswaar goede vooruitgang geboekt, maar het gebruik van eCommerce groeit niet zo snel als werd verwacht.
EnglishE-commerce, of all types, still lags behind in Europe.
Europa heeft met name een achterstand op het gebied van e-commerce.