EN

to come together {werkwoord}

volume_up
And when we come together and work as one, we can achieve extraordinary things.
Als we samenkomen en werken als één team, kunnen we buitengewone dingen bereiken.
People come together to sing about the things that really bug them.
Mensen die samenkomen om te zingen over de dingen die hen dwarszitten.
Ze zouden samenkomen, notities vergelijken.
to come together
volume_up
een verschil bijleggen {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to come together" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd when we come together and work as one, we can achieve extraordinary things.
Als we samenkomen en werken als één team, kunnen we buitengewone dingen bereiken.
EnglishWhere else do 86 nations come together to discuss matters of mutual concern?
De bijeenkomst in Straatsburg was de laatste onder voorzitterschap van Lord Plumb.
EnglishFor example, even America and China have come closer together over the WTO question.
Zo zijn bij het WTO-vraagstuk bijvoorbeeld zelfs Amerika en China elkaar nader gekomen.
EnglishWe have come together on three important issues: firstly, on the issue of cement.
Wij hebben overeenstemming bereikt over drie belangrijke kwesties, ten eerste die van cement.
EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Wij moeten bijeenkomen en op ondubbelzinnige wijze omvangrijke, internationale bijstand aanbieden.
EnglishWe need to work together to come up with solutions which will promote a peaceful way forward.
Laten we met elkaar oplossingen uitwerken die vreedzame ontwikkelingen mogelijk maken.
EnglishGB: Yes, but I think Europe has got a position, which is 27 countries have already come together.
GB: Dat is waar, maar we zien dat in Europa 27 landen zich al verenigd hebben.
EnglishIt seems an extraordinary thing to me that since 1977 we cannot come together and agree on this.
Het lijkt mij vreemd dat wij het hierover sinds 1977 niet eens kunnen worden.
EnglishPeople come together to sing about the things that really bug them.
Mensen die samenkomen om te zingen over de dingen die hen dwarszitten.
EnglishSo debate and negotiation should come together in this context.
Laten we dus de discussies en onderhandelingen in die geest tegemoet gaan.
EnglishThe European institutions must put their heads together and come up with more effective methods.
De Europese instellingen dienen overleg te plegen om te komen tot doeltreffender middelen.
EnglishI am glad that we have come so far together on this road.
Ik ben dankbaar dat we deze weg gezamenlijk zo ver hebben kunnen afleggen.
EnglishThe time has come to bring together the fruits of this debate.
Nu is de tijd daar om te bekijken wat dit debat heeft opgeleverd.
EnglishAnd when a number of filaments come together in a knot, that makes a supercluster of galaxies.
En als een aantal vezels samenkomt in een knoop, dan maakt dat een supercluster van sterrenstelsels.
EnglishAnd so as these elements come together, I'm quite optimistic that we will be able to eradicate malaria.
Als al deze elementen samenkomen, ben ik aardig optimistisch dat we malaria uit kunnen roeien.
EnglishThey would come together as a community, and they would express a wish.
Ze kwamen samen als gemeenschap, en uitten een wens.
EnglishLet us now hope that all the parties can come together to get the roadmap for peace back on the road.
Laten we nu hopen dat alle partijen bij elkaar kunnen komen om de naar vrede weer vaart te geven.
EnglishWhat they lack is that safe space to come together, agree and move to action.
Waar het ze aan ontbreekt is een veilige ruimte om samen te komen, overeenstemming te bereiken en tot actie te komen.
EnglishDuring the discussion we have gradually come closer together.
We zijn gaandeweg tijdens de discussie tot mekaar gekomen.
EnglishWe have indeed come a long way together in this respect.
Op dit vlak hebben wij gezamenlijk al veel vooruitgang geboekt.

Vergelijkbare vertalingen voor "to come together" in Nederlands

come werkwoord
Dutch
together bijwoord
together bijvoeglijk naamwoord
Dutch
to fit together werkwoord
for ... together bijwoord
to put together werkwoord