EN

combination {zelfstandig naamwoord}

volume_up
combination (ook: combo)
That's a much more meaningful combination, a more powerful combination.
Dat is een combinatie met meer betekenis, een krachtiger combinatie.
So Native Americans use a combination of circular symmetry and fourfold symmetry.
Indianen gebruiken een combinatie van circulaire symmetrie en viervoudige symmetrie.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
Homofobie is alleen te begrijpen als een combinatie van onwetendheid en straffeloosheid.
combination (ook: hybrid, mixture)
volume_up
mengvorm {de}

Voorbeeldzinnen voor "combination" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo Native Americans use a combination of circular symmetry and fourfold symmetry.
Indianen gebruiken een combinatie van circulaire symmetrie en viervoudige symmetrie.
EnglishAnd the way they do this is through a combination of probability and data.
En de manier waarop ze dit doen is door waarschijnlijkheid en data te combineren.
EnglishIt is indeed a combination of growth, of social cohesion and of sustainability.
Inderdaad, het is een combinatie van groei, van sociale samenhang en van duurzaamheid.
EnglishA professional is someone who has a combination of competence, confidence and belief.
Een professional is iemand met een combinatie van competentie, vertrouwen en geloof.
EnglishThe only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
Homofobie is alleen te begrijpen als een combinatie van onwetendheid en straffeloosheid.
EnglishThis combination of free-market economy and quality assurance is exactly what we need.
We hebben nu net nood aan een band tussen vrije markteconomie en kwaliteitswaarborg.
EnglishSo, with the combination of these technologies we can reach it all, and we can see it all.
Dus met een combinatie van deze technieken kunnen we alles bereiken en alles zien.
EnglishThe combination of work and care still poses problems in many cases.
Nog steeds levert de combinatie van arbeid en zorg in veel gevallen problemen op.
EnglishWhy not let the NS-cargo/ DB-cargo combination compete directly with SNCF.
Laat de combinatie NS-cargo/DB-cargo maar direct concurreren met de SNCF.
EnglishThe combination of spin, on the one hand, and the Internet on the other.
De combinatie van spin aan de ene kant, en het Internet aan de andere kant.
EnglishThe combination of private and public means is the perfect formula for the Lisbon agenda.
De combinatie van private en publieke middelen is dé formule voor de Lissabonagenda.
EnglishWhat is needed is a combination of repressive measures and social commitment.
Zowel repressief optreden als sociaal engagement zal een rol spelen.
EnglishSpecialized skills and facilitation skills are the combination that leads to strong success.
Gespecialiseerde en ondersteunende vaardigheden leiden samen tot een succes.
EnglishThe word is "pizzled": it's a combination of puzzled and pissed off.
Het woord is ‘pizzled’: het is een combinatie van ‘puzzled’ en ‘pissed off’.
EnglishThe Commission therefore proposes to tackle the problem with a combination of measures.
Daarom wil de Commissie de problematiek met een combinatie van maatregelen tegemoet treden.
EnglishThis combination has proved to be the best way of stopping drug abuse.
Deze combinatie is de beste manier gebleken om de verslaving te stoppen.
EnglishWe have a combination of filters to reduce NOx and we also have particulate traps.
Er bestaat een combinatie van stikstofoxide- en deeltjesfilters.
EnglishSoft drinks can be wrapped in cardboard, metal, glass, plastic or a combination of these.
Frisdranken kun je verpakken in karton, metaal, glas, kunststof of een combinatie daarvan.
EnglishIn my view, that combination is just a touch difficult to detect at the present moment.
Het is op dit ogenblik niet zo duidelijk of dit samenspel er wel is.
EnglishIt would be well worth discussing the possibilities of combination very soon.
Men kan het beste zo snel mogelijk over coördinatie gaan praten.

Synoniemen (Engels) voor "combination":

combination
combinative