EN

to climb [climbed|climbed] {werkwoord}

volume_up
They climb into the back of the truck. ~~~ They go off with the person who recruits them.
Ze klimmen dus maar in die truck en vertrekken met de persoon die hen ronselde.
' To climb, pull back on the stick; to descend, push forward on the stick
' Om te klimmen, trek de knuppel naar achteren... om te dalen, duw de knuppel naar voren
And they climb out of the water, burst out, as the adult which we see.
En ze klimmen het water uit en vervellen tot de volwassenen die we zien.
Maar het water bleef stijgen.
En onze kijkcijfers stijgen.
We zitten nu op 380 en stijgen..
We can't hatch plans and climb that stairway of popularity, of success.
We kunnen geen plannen uitbroeden en de trap van populariteit beklimmen, van succes.
We can trust the people of Europe to decide for themselves how they climb ladders.
We mogen erop vertrouwen dat de burgers van Europa zelf kunnen bepalen hoe ze ladders beklimmen.
It can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
Het is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.

Voorbeeldzinnen voor "to climb" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
Het is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.
EnglishThis is a friction climb, up in Tuolumne Meadows, in the Yosemite high country.
Dit is een klim op frictie, hoog in Tuolumne Meadows, in de hooglanden van Yosemite.
EnglishBut as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
Maar zodra ze voorbijkwamen, begon het schokkerig tegen de muur op te klimmen.
EnglishThe world's many religions have found so many ways to help people climb the staircase.
Veel godsdiensten hebben talrijke manieren gevonden om mensen de trap op te helpen.
EnglishThis is a climb called the Naked Edge, in El Dorado Canyon, outside of Boulder.
Deze klim heet "de naakte rand," in de El Dorado Canyon, buiten Boulder.
EnglishThis is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Deze klim heet de "Dijk Route," op de Peyrat koepel, in de Yosemite hooglanden.
EnglishThey climb into the back of the truck. ~~~ They go off with the person who recruits them.
Ze klimmen dus maar in die truck en vertrekken met de persoon die hen ronselde.
EnglishAnd we wondered how they use these bizarre toes to climb up a wall so quickly.
We vroegen ons af hoe ze deze bizarre tenen gebruiken om zo snel een muur op te klimmen.
EnglishClimb again over the course of 24 hours.
Je rent naar 4500 meter, daalt 1000 meter, klimt nogmaals gedurende 24 uur.
EnglishWe can't hatch plans and climb that stairway of popularity, of success.
We kunnen geen plannen uitbroeden en de trap van populariteit beklimmen, van succes.
English' To climb, pull back on the stick; to descend, push forward on the stick
' Om te klimmen, trek de knuppel naar achteren... om te dalen, duw de knuppel naar voren. '
EnglishAnd I was a member of a climbing team that made the first climb of it, in 2006.
Ik zat in het klimteam dat hem het eerst beklommen heeft, in 2006.
EnglishFailure to adopt paragraph 49 would be a climb-down on Parliament ’ s part.
Dit Parlement zou bakzeil halen als het paragraaf 49 niet goedkeurde.
EnglishAnd I myself met this person in the early days of this mountain climb.
Ik ontmoette deze persoon zelf in de vroege dagen van onze bergbeklimming.
EnglishWe can trust the people of Europe to decide for themselves how they climb ladders.
We mogen erop vertrouwen dat de burgers van Europa zelf kunnen bepalen hoe ze ladders beklimmen.
EnglishAnd they climb out of the water, burst out, as the adult which we see.
En ze klimmen het water uit en vervellen tot de volwassenen die we zien.
EnglishThis is a view looking up the icefall, the first 2,000 feet of the climb up from base camp.
Dit is een uitzicht op de ijswand. ~~~ De eerste 600 m van de klim vanaf het basiskamp.
EnglishThe climb will be a difficult one for the European Union, since we have a double load to bear.
Een ladder die moeilijk te beklimmen zal zijn, want we dragen als Unie een dubbele last.
EnglishWe climb the staircase and experience a state of altered consciousness.
We lopen de trap op en ervaren een staat van veranderd bewustzijn.
EnglishIf you climb these three, six steps you will find something very nice.
Als je deze drie, zes treden opgaat zul je iets heel moois vinden.

Synoniemen (Engels) voor "climbing":

climbing
mountain climbing