"to climb" in het Nederlands

EN

"to climb" - vertaling Nederlands

EN to climb
volume_up
[climbed|climbed] {werkwoord}

They climb into the back of the truck. ~~~ They go off with the person who recruits them.
Ze klimmen dus maar in die truck en vertrekken met de persoon die hen ronselde.
' To climb, pull back on the stick; to descend, push forward on the stick
' Om te klimmen, trek de knuppel naar achteren... om te dalen, duw de knuppel naar voren
And they climb out of the water, burst out, as the adult which we see.
En ze klimmen het water uit en vervellen tot de volwassenen die we zien.
Maar het water bleef stijgen.
En onze kijkcijfers stijgen.
We zitten nu op 380 en stijgen..
We can't hatch plans and climb that stairway of popularity, of success.
We kunnen geen plannen uitbroeden en de trap van populariteit beklimmen, van succes.
We can trust the people of Europe to decide for themselves how they climb ladders.
We mogen erop vertrouwen dat de burgers van Europa zelf kunnen bepalen hoe ze ladders beklimmen.
It can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
Het is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.
to climb (ook: to ascend, to go up)

Voorbeeldzinnen voor "to climb" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis is a friction climb, up in Tuolumne Meadows, in the Yosemite high country.
Dit is een klim op frictie, hoog in Tuolumne Meadows, in de hooglanden van Yosemite.
EnglishThe world's many religions have found so many ways to help people climb the staircase.
Veel godsdiensten hebben talrijke manieren gevonden om mensen de trap op te helpen.
EnglishThis is a climb called the Naked Edge, in El Dorado Canyon, outside of Boulder.
Deze klim heet "de naakte rand," in de El Dorado Canyon, buiten Boulder.
EnglishThis is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Deze klim heet de "Dijk Route," op de Peyrat koepel, in de Yosemite hooglanden.
EnglishClimb again over the course of 24 hours.
Je rent naar 4500 meter, daalt 1000 meter, klimt nogmaals gedurende 24 uur.
EnglishAnd I was a member of a climbing team that made the first climb of it, in 2006.
Ik zat in het klimteam dat hem het eerst beklommen heeft, in 2006.
EnglishFailure to adopt paragraph 49 would be a climb-down on Parliament ’ s part.
Dit Parlement zou bakzeil halen als het paragraaf 49 niet goedkeurde.
EnglishAnd I myself met this person in the early days of this mountain climb.
Ik ontmoette deze persoon zelf in de vroege dagen van onze bergbeklimming.
EnglishThis is a view looking up the icefall, the first 2,000 feet of the climb up from base camp.
Dit is een uitzicht op de ijswand. ~~~ De eerste 600 m van de klim vanaf het basiskamp.
EnglishWe climb the staircase and experience a state of altered consciousness.
We lopen de trap op en ervaren een staat van veranderd bewustzijn.
EnglishIf you climb these three, six steps you will find something very nice.
Als je deze drie, zes treden opgaat zul je iets heel moois vinden.
EnglishThey were helped by the early climb-down of the UK Government during both conciliation processes.
Het kwam hun goed uit dat de Britse regering tijdens beide bemiddelingsprocedures inbond.
EnglishJuno showed me a photo of when you used to climb together.
Juno heeft me een foto laten zien van wanneer jullie nog samen klommen.
EnglishWhat a climb-down by this council of research ministers!
Wat een zelfverloochening voor deze Raad van ministers van Onderzoek!
EnglishBut, as you know, the higher you climb, the further you have to fall.
Maar u weet: als u hoog klimt, kunt u ook diep vallen.
EnglishImagine a big explosion as you climb through 3,000 ft.
Stel je voor: een grote explosie terwijl je klimt naar 3,:,000 voet.
EnglishThe interesting thing about this climb is it's not that hard.
Het interessante van deze klim is dat hij niet lastig is.
EnglishI would climb up the tanks and hop across exposed beams as if I went back in time and became a child again.
Ik beklom de tanks en sprong over blootliggende balken alsof ik terugging naar mijn kindertijd.
EnglishWhen the avalanche came...... it took us a week to climb out.
Toen de lawine voorbij was, hebben we 'n week gegraven.
EnglishYou'll climb the vines that wrap the Sears Tower.
Je beklimt de dikke kudzu-stengel die de Sears-toren omwindt