EN

circumstantial {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "circumstantial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishInstitutional nirvana is not a safe place to be and there is circumstantial evidence for this.
Het institutionele nirwana is geen veilige plaats en daar bestaan aanwijzingen voor.
EnglishAllegations that such an 'Echelon network ' exists are based on hearsay and circumstantial evidence.
De beweringen over het bestaan van Echelon zijn gebaseerd op geruchten en indirecte aanwijzingen.
EnglishHis report is entirely speculative and circumstantial.
Zijn verslag hangt van speculatie en toevalligheid aan elkaar.
EnglishPeople opposite have talked about circumstantial evidence.
De mensen aan de overkant spraken over indirect bewijs.
EnglishWe must not therefore use the method of lowering taxes as a solution to this circumstantial rise in oil prices.
Daarom is belastingverlaging geen geschikte methode om deze conjuncturele stijging van de olieprijzen te verhelpen.
EnglishI was concerned during the couple of days I was there at the mounting circumstantial evidence tending in the other direction.
In de paar dagen dat ik daar was, vond ik het zorgwekkend dat alles in toenemende mate op het tegendeel wees.
EnglishIn my view Mr Fava’ s report was biased, and based primarily on doubt, conjecture and circumstantial evidence.
Naar mijn mening is het verslag van de heer Fava eenzijdig en berust het voornamelijk op twijfels, vermoedens en indirect bewijs.
EnglishWe cannot build up an indictment against whole countries based simply on conjecture, suspicion, circumstantial evidence or hunches.
We mogen geen aanklacht indienen tegen landen op grond van vermoedens, verdenkingen, indirect bewijs en voorgevoelens.
EnglishOur report is based on hearsay and circumstantial evidence, but it makes judgments and even passes sentence with the burden on the accused of proving his innocence.
Ons verslag is gebaseerd op aantijgingen en indirect bewijs, maar spreekt wel oordelen en veroordelingen uit waarna vervolgens gevraagd wordt om onschuld te bewijzen.
EnglishMy group believes the Commission should check if prima facie evidence and circumstantial evidence can also be taken into account at all levels at which evidence is taken.
Naar de mening van mijn fractie dient de Commissie na te gaan in hoeverre indicaties of vermoedens niet in alle stadia als deel van het bewijsmateriaal in overweging genomen zouden kunnen worden.

Synoniemen (Engels) voor "circumstantial evidence":

circumstantial evidence