"to circulate" in het Nederlands

EN

"to circulate" - vertaling Nederlands

EN to circulate
volume_up
[circulated|circulated] {werkwoord}

to circulate (ook: to be about)
Mr President, could you please have that circulated to Members?
Mijnheer de Voorzitter, zou u dit misschien onder de leden kunnen laten rondgaan?
I would ask the Members to sign a petition which I am circulating, which also bears the signatures of other European intellectuals.
Ik verzoek de collega's een petitie te tekenen die ik nu laat rondgaan en die ook door andere Europese intellectuelen is getekend.

Synoniemen (Engels) voor "circulate":

circulate

Voorbeeldzinnen voor "to circulate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI should actually recommend that the Commission circulate that report widely.
Eigenlijk zou ik de Commissie moeten aanbevelen het verslag een hele ruime verspreiding te geven.
EnglishIs it something that needs to freely circulate in a free society?
Is het iets dat vrij verspreid moet kunnen worden in een vrije samenleving?
EnglishWe shall obviously circulate this reply, if it has indeed been received.
We sturen dit antwoord natuurlijk rond, als het tenminste klopt dat we het ontvangen hebben.
EnglishWe cannot, in the name of freedom of trade, allow non-approved products to circulate.
Men kan niet in naam van de vrije handel onveilige levensmiddelen op de markt laten verschijnen.
EnglishFor eight coins, because the intention is to circulate eight coins in all of the Member States.
Acht muntstukken, want gepland is in alle landen acht muntstukken in circulatie te brengen.
EnglishOnly if copyright is harmonized will it be possible for all forms of art to circulate freely.
Alleen de harmonisatie daarvan zal het verkeer van het kunstwerk in al zijn vormen mogelijk maken.
EnglishIt is therefore essential and necessary to circulate films.
Het is derhalve van wezenlijk belang dat films gedistribueerd worden.
EnglishUp to now, only 12-metre buses can circulate freely in the whole EU territory.
Nu kunnen alleen bussen van maximaal 12 meter ongehinderd op heel het grondgebied van de Europese Unie rijden.
EnglishLater I shall circulate a list of those amendments we accept and those which we do not.
Ik zal later een lijst rondsturen van de amendementen die we aanvaarden, en de amendementen die we verwerpen.
EnglishIn cases where full-loaded buses can circulate, it is preferable, for environmental reasons, to use longer buses.
Bij volle bussen is het om milieuredenen beter langere bussen te gebruiken.
EnglishThey must be allowed to circulate freely throughout the Union provided they meet basic standards.
Als zij aan de basisnormen voldoen, moeten zij zich in de gehele Gemeenschap ook vrij kunnen bewegen.
EnglishWe have built a single market in which people, goods, services and capital may circulate freely.
Wij hebben een interne markt opgebouwd, waarin personen, goederen, diensten en kapitaal vrij mogen bewegen.
EnglishDramatic works really do need to circulate among artists as translations if they are to travel.
Die toneelstukken moeten eerst vertaald en verspreid worden onder de kunstenaars, opdat zij hun eigen weg kunnen gaan.
EnglishIt recognizes how important it is for the money to stay within Europe, circulate here and be used here.
Het erkent dat het belangrijk is dat het geld binnen Europa blijft, dat het hier circuleert en hier wordt gebruikt.
EnglishTo date, only 12-metre buses are authorised to circulate freely throughout all the territory of the Community.
Tot nu toe kunnen slechts bussen van 12 meter vrijelijk op het gehele grondgebied van de EU aan het verkeer deelnemen.
EnglishThey are manufactured quickly, they circulate quickly, they circulate very easily, and they are constantly becoming cheaper.
Ten eerste, ze kunnen razendsnel worden aangemaakt en vlot worden verhandeld, waardoor ze steeds goedkoper worden.
EnglishFreedom to circulate within a border-free area should not nevertheless reduce the security of persons living in the Union.
Het vrije verkeer in een ruimte zonder grenzen mag echter niet de veiligheid van de personen die in de Unie leven beperken.
EnglishBy contrast, I am certainly in a position to circulate directives prepared and adopted during the present Commission’ s term of office.
Ik kan u namelijk wel enkele richtlijnen tonen die tijdens deze zittingsperiode zijn gepresenteerd en aangenomen.
EnglishMr President, following your earlier suggestion, I propose to circulate the amendments in summary form.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou aansluitend op uw suggestie van daarstraks willen voorstellen dat de amendementen in samengevatte vorm worden verspreid.
EnglishAll these measures, harmonized throughout all Member States, will allow blood products to circulate freely throughout the whole European Union.
Uniforme maatregelen in alle lid-staten zal het vrije verkeer van bloedprodukten in de gehele Europese Unie mogelijk maken.