"cheapest" in het Nederlands

EN

"cheapest" - vertaling Nederlands

volume_up
cheapest {overtr.tr.}
EN

cheapest {overtreffende trap}

volume_up
cheapest
They are looking for the best and most advantageous, cheapest deal.
Ze zoeken naar de beste en voordeligste, goedkoopste deal.
Immunization, that's the cheapest way to save a child's life.
Vaccinatie is de goedkoopste manier om een kinderleven te redden.
Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
Openheid is het beste en goedkoopste middel om de fraude met EU-geld te bestrijden.

Synoniemen (Engels) voor "cheap":

cheap

Voorbeeldzinnen voor "cheapest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey have higher expectations and are not always after the cheapest price.
Zij hebben hogere verwachtingen en zijn niet alleen op zoek naar de laagste prijs.
EnglishNow all that counts is which electricity can be produced or purchased cheapest.
Nu telt alleen nog welke elektriciteit het goedkoopst kan worden geproduceerd of ingekocht.
EnglishThe European consumer deserves as many options as possible and the cheapest tickets possible.
De Europese consument verdient zo veel mogelijk alternatieven en goedkope tickets.
EnglishWe have experience of the cheapest thing not being the best thing.
We weten uit ervaring dat wat economisch voordeliger is, niet de beste oplossing is.
EnglishThey fragment the market and can lead to a shift in activities to the cheapest region.
Het fragmenteert de markt en kan leiden tot een verschuiving van activiteiten naar de voordeligste regio.
EnglishThe cheapest jobs are those which do not have to be created because they have not already disappeared.
Aan de slechtst betaalde baantjes hoeft niets gedaan te worden; die zijn nooit verdwenen.
EnglishHowever, that does not necessarily mean the cheapest on offer.
Dat betekent echter niet automatisch dat voor de allergoedkoopste inschrijving gekozen wordt.
EnglishBut emissions trading encourages investment, that is to say it triggers a search for the cheapest way of cutting CO2.
We stimuleren dus het zoeken naar de voordeligste manier om CO2 te besparen.
EnglishWhoever can deliver at the cheapest price, gains that segment of the market and drives away the more expensive producers.
Wie het goedkoopst kan leveren wint de markt, en verdrijft de duurdere producenten.
EnglishThe cheapest jobs, ladies and gentlemen, are those that do not need to be created because they have not been lost.
Waarde collega's, goedkope arbeidsplaatsen moeten wij niet creëren aangezien die niet verloren zijn gegaan.
EnglishIt is both the cheapest and the simplest.
Dat gaat het gemakkelijkst en kost het minst!
EnglishWe're not DNA zealots, but DNA is the cheapest, easiest to understand and easy to program material to do this.
Niet dat we DNA-zeloten zijn, maar DNA is het goedkoopst, makkelijkst te begrijpen en te programmeren materiaal om dit te doen.
EnglishIn terms of value for money, the cheapest option is undoubtedly rapid healing, through effective diagnosis and treatment.
Uit financieel oogpunt leveren een snelle genezing, een doeltreffende diagnostiek en behandeling zonder enige twijfel het meeste op.
EnglishWith this scheme, we provide for the cheapest efficient method of reducing greenhouse gases in the medium and long term.
Dit systeem is de economisch meest efficiënte manier om de uitstoot van broeikasgassen op middellange en lange termijn te verminderen.
EnglishInsurance law must be based on the notion that rescuing the ship must be possible and the cheapest option for the policyholder.
De verzekeringswetgeving moet erop gericht zijn dat het redden van een schip mogelijk en voor de verzekerde het goedkoopst moet zijn.
EnglishThat would mean that Coca-Cola could buy the Bordeaux name and then resell the cheapest wines in the world under that name.
Dat kan betekenen dat Coca Cola het merk Bordeaux kan kopen en ons dan onder dit merk de allergoedkoopste wijnen van de wereld kan aansmeren.
EnglishHowever, in order to eradicate animal pests, which have no market value, it would be preferable to use the cheapest and most effective traps.
Daarentegen zouden bij voorkeur vallen moeten worden gebruikt die niet duur en zo efficiënt mogelijk zijn als het gaat om de onvermijdelijke eliminatie van schadelijke dieren.
EnglishTo ask, "What is the cheapest possible stuff that you could make a diagnostic system out of, and get useful information, add function?"
Wij vroegen: "Wat is het goedkoopst mogelijke spul waar je een diagnostisch systeem van zou kunnen maken, en waar nuttige informatie uit zou krijgen, door er functie aan toe te voegen?"
EnglishThe emissions market would, with all the natural efficiency of the free market, channel the reductions into those areas where the emissions are cheapest to cut.
De emissiemarkt zal er, met de natuurlijke doeltreffendheid die de vrije markt eigen is, toe leiden dat de uitstoot daar verminderd wordt waar dat het goedkoopst is.
EnglishEven worse, it also has the effect of leading the channels to show the cheapest possible films, thereby offering us an excess of American productions.
Erger nog, hierdoor worden de zenders ertoe gebracht om de minst dure filmprodukties uit te zenden, hetgeen betekent dat wij overdreven veel Amerikaanse produkties te zien krijgen.