"cheap" in het Nederlands

EN

"cheap" - vertaling Nederlands

EN cheap
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Cheap meaning sort of the cost of the military, not the cost of medical care.
Goedkoop vergeleken met de kosten van het leger, niet met die van medische zorg.
Because he was standing there in like a cheap suit, thin mustache, staring at me.
Hij stond daar in een goedkoop pak met een dunne snor, naar me te staren.
A cheap food package had to keep the costs down for the public at large.
Een goedkoop voedselpakket moest de kosten voor de grote massa beperkt houden.
cheap (ook: inexpensive, low-budget)
volume_up
voordelig {bn.} (zuinig)
It is best for the client and cheapest, of course, if any legal procedure takes place in his own country.
Voor de cliënt is uiteraard een eventuele gerechtelijke procedure in eigen land het meest gunstig en voordelig.
If they do not go the direct route, and if they do not go the cheapest possible route, they find their own route going some other way.
Als die niet via een rechte weg of via een zo voordelig mogelijke weg worden vervoerd, vinden zij hun eigen weg wel via een andere route.
As the EIB has a high degree of creditworthiness, it can acquire cheap capital from the markets and target it at those areas the EU considers necessary.
Aangezien de Europese Investeringsbank zeer kredietwaardig is, kan ze op de markt voordelig kapitaal bijeenkrijgen en dat verder leiden naar projecten die door de EU van belang worden geacht.

Synoniemen (Engels) voor "cheap":

cheap

Voorbeeldzinnen voor "cheap" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI know that drivers travel hundreds of extra kilometres to buy cheap diesel fuel.
Ik weet dat men honderden kilometers omrijdt om goedkope diesel te kunnen kopen.
EnglishThe complex import procedure for cheap medicinal products needs to be simplified.
De ingewikkelde importprocedure voor de goedkope medicijnen vergt vereenvoudiging.
EnglishOtherwise the European quality mark will be nothing more than a cheap marketing ploy.
Anders is het Europese kwaliteitslabel niet meer dan een ordinaire verkooptruc.
EnglishAs we all know, access to space has its rewards but does not come cheap.
Wij weten allen dat het betreden van de ruimte vruchten afwerpt maar ook duur is.
EnglishAt the same time, however, many people resort to using this cheap workforce.
Tegelijkertijd maken veel mensen gebruik van deze goedkope vorm van arbeid.
EnglishAnd then we look for cheap services, and for that, too, you have to go a long way.
Vervolgens willen wij een goedkope dienstverlening en ook daarvoor moeten wij ver gaan.
EnglishThe problem is absolutely soluble, and even soluble in a way that's reasonably cheap.
Het probleem is absoluut oplosbaar en zelfs op een redelijk goedkope manier.
EnglishImagine Van Gogh being born before the technologies of cheap oil paints.
Of Van Gogh wordt geboren voor de technologie van de goedkope olieverf er was.
EnglishWe must make sure that SMEs are not being used as sources of cheap money.
We moeten ervoor zorgen dat de KMO's niet worden gebruikt als goedkope geldschieters.
EnglishOver the years, transport by road has become increasingly cheap, relatively speaking.
Transport over de weg is in de loop der jaren naar verhouding steeds goedkoper geworden.
EnglishPersonally, I feel enormously grateful to have lived through the age of cheap oil.
Persoonlijk voel ik me enorm dankbaar dat ik in het tijdperk van goedkope olie heb geleefd.
EnglishEurope is thus creating a good reputation for itself on the cheap.
Europa verwerft zich zo een goede reputatie, zonder er iets voor te hoeven doen.
EnglishWe must not sell off our seafarers’ diplomas and qualifications on the cheap.
Laten we onze maritieme diploma's en kwalificaties niet verkwanselen.
EnglishEurope cannot compete on the basis of cheap labour or low social standards.
Europa kan niet concurreren op basis van goedkope arbeidskrachten of lage sociale normen.
EnglishSince we are so far into lunchtime, I shall let you get away with cheap puns.
Aangezien het al een stuk voorbij lunchtijd is zal ik op deze flauwe grappen niet reageren.
EnglishBut fine words are cheap and that encouragement will soon melt away.
Maar mooie woorden kosten niets en dat bemoedigende gevoel zal vlug wegebben.
EnglishAnd you've taken all this complexity and beauty, and you've turned it into a cheap commodity.
Je hebt al die complexiteit en schoonheid veranderd in een goedkope grondstof.
EnglishThey have to pay off their loans in the shape of cheap produce, apart from in cash.
Ze moeten behalve met geld vooral met lage prijzen van hun producten hun leningen afbetalen.
EnglishPeople looking for cheap labour came to the camp and chose the children they wanted.
Wie goedkope arbeid zocht, ging naar het kamp en koos de kinderen uit die hij of zij wilde.
EnglishThere are now alternatives - cheap copies of life-saving medicines.
Er bestaan nu alternatieven - goedkope kopieën van levensreddende medicijnen.