"chat" in het Nederlands

EN

"chat" - vertaling Nederlands

EN chat
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

chat
Will our Parliament become a place where we just chat and lie?
Wordt er in dit Parlement niet veel gepraat en gelogen?
chat
chat
chat

Synoniemen (Engels) voor "chat":

chat

Voorbeeldzinnen voor "chat" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn those heady days, we were experimenting with chat rooms and online virtual communities.
In die dagen experimenteerden we met chatrooms en online virtuele gemeenschappen.
EnglishNow before we started our session this afternoon, I had a chat with Gary.
Voor het begin van onze namiddagsessie had ik een gesprekje met Gary.
EnglishMany of the questions that were raised in that Internet chat were directed at the issue of animal welfare.
Veel van de in die chatsessie gestelde vragen hadden te maken met dierenwelzijn.
EnglishIt must be something more than just polite chit-chat.
Die dialoog moet iets meer worden dan alleen een vriendelijk praatje bij de koffie.
EnglishWe would end up, quite simply, with a diet of sport, US film and chat shows.
Wij zouden uiteindelijk alleen nog maar sport, Amerikaanse films en praatprogramma's voorgeschoteld krijgen.
EnglishThey chat to each other every day, a few times a day actually.
Ze chatten dagelijks met elkaar, eigenlijk enkele keren per dag.
EnglishItay Talgam: So we'll have a little chat later.
Itay Talgam: "Daar heb ik het met jou nog wel even over" (Gelach) Maar...
EnglishI created a video which was based on a Wireside Chat that I'd given, and I uploaded it to YouTube.
Ik maakte een filmpje gebaseerd op een Wireside Chat die ik gegeven had en ik uploadde het naar YouTube.
EnglishHacker bulletin boards, anonymous mailboxes, chat rooms.
Hacker publicatieborden, anonieme postbussen, chat ruimtes.
EnglishWhenever they have a moment they chat to each other.
Als ze een momentje tijd hebben chatten ze met elkaar.
EnglishI do not know whether it is possible to extend the venture by opening a chat room as well, as suggested by Mr Rübig.
Ik weet niet in hoeverre het mogelijk is om, zoals de geachte afgevaardigde voorstelt, een chat room in te richten.
EnglishWe held an Internet chat last Tuesday, where we were asked in excess of 2600 questions in a period of two hours.
We hebben afgelopen dinsdag een chatsessie via Internet gehouden, waarin ons in twee uur tijd meer dan 2600 vragen werden gesteld.
EnglishMr President, this morning’ s session seems to be turning into a private chat among the Dutch contingent, so we shall just continue.
-- Voorzitter, het lijkt hier vanmorgen wel een Nederlands onderonsje te worden, dus we gaan nog maar even door.
EnglishI stopped for a chat and learned that he was a pensioner who was trying to catch a few fish to supplement his pension.
Ik bleef staan om met hem een praatje te maken en vernam dat hij gepensioneerd was en met vissen zijn pensioen probeerde af te ronden.
EnglishSadly, in the next 18 minutes when I do our chat, four Americans that are alive will be dead from the food that they eat.
Jammer genoeg, in de 18 minuten die volgen waarin ik praat, zullen vier Amerikanen die leven dood zijn wegens het voedsel dat ze eten.
EnglishThen we will have to have a chat about it here and see whether we can have a friendly argument with Mr Bourlanges and win him over.
Vervolgens moeten wij hier bepalen of we daarover een broedertwist met collega Bourlanges aangaan om hem over de streep te trekken.
EnglishHere again, the question is whether all chat systems are compatible and whether everyone can afford to buy the necessary equipment.
De vraag is wederom of alle chat -systemen compatibel zijn en of de aankoop van de nodige apparatuur voor iedereen een haalbare kaart is.
Englishto chat up
Englishto have a chat
EnglishAnd then a visitor from another painting by Piero, this is from "The Resurrection of Christ" -- as though the cast had just gotten of the set to have a chat.
Hier een bezoeker van een ander schilderij van Piero, "De Verrijzenis van Christus" - alsof de acteurs even waren weggelopen voor een praatje.