"to cede" in het Nederlands

EN

"to cede" - vertaling Nederlands

EN to cede
volume_up
[ceded|ceded] {werkwoord}

The Netherlands had to cede this territory 40 years ago under pressure from America, which was looking to establish good relations with Indonesia.
Onder druk van Amerika, dat goede betrekkingen met Indonesië zocht, heeft Nederland dit gebied 40 jaar geleden alsnog moeten afstaan.
People want more local control over their own lives, but our governments continue to cede powers to regions and to Brussels.
De mensen willen meer plaatselijke controle over hun dagelijkse leven, maar onze regeringen blijven maar bevoegdheden afstaan aan de regio's en aan Brussel.
Wherever possible, the programme should therefore cede the field to the latter, restricting their activities to legal and regulatory matters.
Indien mogelijk, moet het programma daarom terrein afstaan aan deze sectoren en de activiteiten beperken tot kwesties van juridische en regelgevende aard.
In short, democratic sovereignty must in no way be ceded to the economic interests of the powerful.
Kortom, de democratische soevereiniteit mag geenszins wijken voor de economische belangen van de machtigen.

Voorbeeldzinnen voor "to cede" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe British Government is prepared to cede some of the sovereign base territory surplus to its needs, if this will help.
Als het helpt, is de Britse regering bereid een deel van het soevereine grondgebied van de basis af te staan.
EnglishWe must not cede on this point.
We moeten op dit punt voet bij stuk houden.
EnglishIn view of the burgeoning nationalism and the uncompromising attitude of the Erdo ğ an Government, I have considerable doubts as to the political will to actually cede sovereignty to the EU.
Met het oog op het groeiend nationalisme en de starre houding van de regering Erdou011Fan heb ik grote twijfels over de politieke wil om daadwerkelijk soevereiniteit aan de EU af te staan.