EN burned
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

burned (ook: burnt)
Millions of animals were slaughtered as a precautionary measure and gigantic pyres burned everything.
Miljoenen dieren zijn preventief geslacht en op gigantische brandstapels verbrand.
It is probably plants, except that these have been burned and crushed under pressure.
Het zijn waarschijnlijk planten, maar nu zijn die verbrand en onder druk verpletterd.
The rags were unwrapped from a little girl whose body was massively burned.
Uit de lompen haalden we een meisje wier lichaam zwaar verbrand was.

Voorbeeldzinnen voor "burned" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThousands dead, many tens of thousands fleeing, hundreds of churches burned, fear.
Duizenden doden, vele tienduizenden vluchtelingen, honderden afgebrande kerken, angst.
EnglishWe are throwing away a large amount of jobs by allowing the waste to be burned.
Daarnaast gooien we ook een grote hoeveelheid banen weg als we afvalverbranding toestaan.
EnglishWe have already had our fingers burned once with the Lamfalussy report.
In het kader van het verslag-Lamfalussy hebben wij geen goede ervaringen opgedaan.
EnglishWe waited till the house had actually burned down before calling the fire brigade.
Wij hebben gewacht tot alles in lichterlaaie stond en hebben toen pas de brandweer geroepen.
EnglishThe town was burned down; it was in the middle of winter, and it was a very, very severe winter.
De stad werd midden in de winter platgebrand, en het was een zeer strenge winter.
EnglishBut as you think of coal, this is what burned wheat kernels look like.
Maar als je denkt aan steenkool, zo zien verbrande tarwekorrels er uit.
EnglishCatholics report systematic persecution, and mosques are burned down.
Katholieken maken melding van systematische intimidatie en moskeeën worden in brand gestoken.
EnglishI ran until my muscles burned and my veins pumped battery acid.
Ik rende tot m'n spieren brandden en m'n aderen batterijzuur pompten.
EnglishYou mean those that burned the world in the Seven Days of Fire?
Je bedoeld die de wereld in zeven dagen van vuur hebben vernietigd?
EnglishA new Malton factory costing£10 million was burned to the ground.
Een nieuwe fabriek te Malton ter waarde van 10 miljoen Britse pond ging volledig in vlammen op.
EnglishSo there was a community that didn't -- the Korean-Americans, whose stores had been burned to the ground.
Eén gemeenschap was niet blij -- de Koreaans-Amerikanen, wiens winkels door brand waren verwoest.
EnglishOver 200 civilians were killed in this massacre and houses and market stalls were burned down.
Meer dan tweehonderd burgers zijn bij dit bloedbad omgekomen, en huizen en winkeltjes zijn in brand gestoken.
EnglishBecause when an elder dies a library is burned, and throughout the world, libraries are ablaze.
Dat is een schat aan briljante, schitterende technologie, wetenschap en wijsheid die snel aan het verdwijnen is.
EnglishCornfields are being burned in a country which invented agriculture; date palms are being burned daily.
De korenvelden en dadelpalmen in het land waar de landbouw is uitgevonden, worden nog dagelijks platgebrand.
EnglishFour hundred churches and 80 mosques have been burned down.
400 kerken en 80 moskeeën zijn in brand gestoken.
EnglishI watched from 200 yards off as they were burned alive.
Ik zag van 200 m afstand hoe ze levend verbrandden.
EnglishTo do this the areas concerned are frequently burned off.
Daartoe worden die gebieden vaak in de as gelegd.
EnglishOur mother always put her cash in the mattress, which I thought it was a good idea till the house burned down.
Onze moeder verstopte het geld altijd in het matras, wat ik een goed idee vond... tot het huis afbrandde.
EnglishGideon's pawnshop just burned down to the foundation.
Het pandhuis van Gideon is juist volledig afgebrand.
EnglishVillages have been cleared of inhabitants and burned down.
Steden zijn ontruimd en in brand gestoken.