EN

burn {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Everything that is done to treat burn -- basically we do a sodding approach.
Alles wat is geprobeerd om brandwonden te behandelen --- in de kern gebruiken wij een toedekkende benadering.
So, you can't leave your normal metal tools out because you'll get a first-degree burn if you grab them sometimes.
Je kan je normale metalen gereedschap niet buiten laten liggen op gevaar af van eerstegraads brandwonden als je het oppakt.
And if there's anything that's been learned about burn, it's that we don't know how to treat it.
En als wij iets hebben geleerd van brandwonden dan is het wel dat wij niet weten hoe deze te behandelen.
NL

burn-out {de}

volume_up
1. psychologie
burn-out
Nu een burn-out, maar toen de ultieme hacker.
A burnout now, but the hacker Zeitgeist then.
U weet wel, een burn-out, of uiteindelijk het lichaam dat zegt, "ik kan het niet meer aan," en het gooit de handdoek in de ring.
You know, a burnout, or eventually the body says, "I can't take it anymore," and throws in the towel.

Voorbeeldzinnen voor "burn" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt leads to stress, burn-out, people going off sick and problems with family life.
Het leidt tot stress, een -gevoel, ziekmeldingen en problemen in het gezinsleven.
EnglishCandles can't burn in a vacuum, therefore, probably sparklers wouldn't either.
Kaarsen kunnen niet branden in een vacuüm, sterretjes daarom waarschijnlijk ook niet.
EnglishIt may be that we simply have to wait for things to burn themselves out.
Het kan best zijn dat we gewoon moeten afwachten tot de zaak zich vanzelf oplost.
EnglishOne of them was to burn the German flag and to send the ashes to Chancellor Kohl.
Een daarvan was de Duitse vlag te verbranden en de as naar bondskanselier Kohl te sturen.
English"Burn" is the idea of trying to create the physical instantiation of one of these courses.
'Branden' is proberen een fysiek exemplaar van één van deze cursussen te maken.
EnglishI need you to burn 'em out... on hilltop Alpha, shift to Alpha Bravo!
Ik wil dat jullie ze afbranden... op heuveltop Alpha, verplaats naar Alpha Bravo!
EnglishI believe that policy is much better than the one of 'do n't vaccinate but rather burn '.
Ik geloof dat dit een veel beter beleid is dan: ' niet vaccineren, verbrand ze maar?.
EnglishBack in 1800, you'd have had to work six hours to earn a candle that could burn for an hour.
Terug in 1800, had je zes uur moeten werken om een kaars één uur te laten branden.
EnglishAnd this man, Terry Jones: I mean here's a guy who wants to burn Korans, right?
En deze man, Terry Jones: dit is een man die korans wil verbranden.
EnglishThe poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
De armsten in Zimbabwe willen niet schieten, moorden, plunderen en oogsten vernietigen.
EnglishYou can burn rocket fuel to get there, or you can do something really incredible.
Je kunt brandstof verbranden, of je doet iets echt ongelofelijks.
EnglishWhat happens is, they burn into flash memory the software, and then test them for a few hours.
Ze branden hier de software in het flashgeheugen en testen ze dan enkele uren.
EnglishWe can share and rip, mix and burn, but in fact that's all illegal.
We kunnen delen en rippen, mixen en branden, maar in feite is dat allemaal illegaal.
EnglishWe make tyres with them, but we also create them when we burn waste.
Wij maken er banden mee, maar we produceren ze ook als we afval verbranden.
EnglishOr they burn the plastics to get to the metals in burn houses like you see here.
Of ze verbranden het plastic om tot de metalen te komen in verbrandingshuizen, zoals je hier ziet.
EnglishAnd they actually take items of clothing and photographs, and they burn them as part of the ritual.
Ze nemen kledingstukken en foto's, en verbranden die als deel van het ritueel.
EnglishMany burn out long before their pensionable age due to overworking.
Velen zijn door overbelasting reeds lang voor hun pensioengerechtigde leeftijd versleten.
EnglishTomorrow night we can get high... and watch this whole fucking city burn from that window.
Morgennacht kunnen we high worden... terwijl we door het raam kijken hoe de hele stad brandt.
EnglishWill it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Zal het ogen uitbranden, vrouwen stenigen of handen afhakken?
EnglishThank God the fire is now gradually beginning to burn out by itself.
God zij dank kunnen wij nu vaststellen dat het vuur langzaam dooft.