EN burn
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

burn
Everything that is done to treat burn -- basically we do a sodding approach.
Alles wat is geprobeerd om brandwonden te behandelen --- in de kern gebruiken wij een toedekkende benadering.
So, you can't leave your normal metal tools out because you'll get a first-degree burn if you grab them sometimes.
Je kan je normale metalen gereedschap niet buiten laten liggen op gevaar af van eerstegraads brandwonden als je het oppakt.
And if there's anything that's been learned about burn, it's that we don't know how to treat it.
En als wij iets hebben geleerd van brandwonden dan is het wel dat wij niet weten hoe deze te behandelen.
burn

Voorbeeldzinnen voor "burn" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt leads to stress, burn-out, people going off sick and problems with family life.
Het leidt tot stress, een -gevoel, ziekmeldingen en problemen in het gezinsleven.
EnglishIt may be that we simply have to wait for things to burn themselves out.
Het kan best zijn dat we gewoon moeten afwachten tot de zaak zich vanzelf oplost.
EnglishI need you to burn 'em out... on hilltop Alpha, shift to Alpha Bravo!
Ik wil dat jullie ze afbranden... op heuveltop Alpha, verplaats naar Alpha Bravo!
EnglishI believe that policy is much better than the one of 'do n't vaccinate but rather burn '.
Ik geloof dat dit een veel beter beleid is dan: ' niet vaccineren, verbrand ze maar?.
EnglishThe poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
De armsten in Zimbabwe willen niet schieten, moorden, plunderen en oogsten vernietigen.
EnglishMany burn out long before their pensionable age due to overworking.
Velen zijn door overbelasting reeds lang voor hun pensioengerechtigde leeftijd versleten.
EnglishTomorrow night we can get high... and watch this whole fucking city burn from that window.
Morgennacht kunnen we high worden... terwijl we door het raam kijken hoe de hele stad brandt.
EnglishWill it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Zal het ogen uitbranden, vrouwen stenigen of handen afhakken?
EnglishThank God the fire is now gradually beginning to burn out by itself.
God zij dank kunnen wij nu vaststellen dat het vuur langzaam dooft.
EnglishI was still interested in this question of how do you take bandages off burn patients.
Ik was nog steeds geïnteresseerd in de methode van verwijderen van verband bij brandwondenpatiënten.
EnglishHowever, for the sake of destroying a hornets ' next it should not be necessary to burn down the whole house.
Om een mierennest te vernietigen, moet men echter niet het hele huis platbranden.
EnglishI watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
Ik zag bijna de helft van de gebouwen in mijn buurt afbranden.
EnglishIt would be a flash in the pan, destined to burn itself out.
Economische groei is als nietsontziende, allesverzengende hartstocht.
EnglishEverything that is done to treat burn -- basically we do a sodding approach.
Alles wat is geprobeerd om brandwonden te behandelen --- in de kern gebruiken wij een toedekkende benadering.
EnglishIf I understand matters scientific correctly, you need plastic to burn tomatoes.
Als ik de zaken vanuit wetenschappelijk oogpunt goed begrijp, is er plastic nodig voor de verbranding van tomaten.
EnglishPeople burn trash to get rid of the garbage, and they dig their own sewer channels.
Zij stelen de elektriciteit en bedraden de buurt.
EnglishAnd if there's anything that's been learned about burn, it's that we don't know how to treat it.
En als wij iets hebben geleerd van brandwonden dan is het wel dat wij niet weten hoe deze te behandelen.
EnglishSo you take something like this, you burn it, you put it under pressure, and likely as not, you get this.
Je begint met iets als dit, je verbrandt het, je zet het onder druk en waarschijnlijk krijg je dan dit.
EnglishThis is the leftover, the 99 percent, where they've taken out the part they burn now, so it's called depleted uranium.
Dit is kernafval, de 99 procent, waar de 1% uit is gehaald. ~~~ Dus het heet verarmd uranium.
EnglishNevertheless, in Andalusia we have seen 42 131 hectares burn because the resources available have not been used.
We zouden deze gelegenheid dan ook moeten aangrijpen om een oplossing te vinden voor deze situatie.