EN

builder {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Our tools are being made for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
Ons gereedschap wordt gemaakt voor de Amerikaanse boer, bouwer, ondernemer, maker.
But here he is healthy, as a builder: taller, stronger, got all the women, amazing guy.
Hier is hij gezond, als een bouwer, groter, sterker, viel in de smaak bij de vrouwen, geweldige kerel.
But luckily, as my favorite action hero, Bob the Builder, says, "We can do better.
Maar gelukkkig, zoals mijn favoriete superheld Bob de Bouwer zegt: "Wij kunnen het beter.
If we want builders who can construct energy-efficient buildings, we need to train them.
Als we aannemers willen die energie-efficiënte complexen bouwen, moeten we hen wel opleiden.
I arrived here last month and spoke with the architects and builders with regard to the seating arrangements within the hemicycle.
Toen ik hier vorige maand was, heb ik met de architecten en de aannemers gesproken over de wijze waarop de stoelen in deze zaal moesten worden neergezet.
It must be possible to compare the work undertaken by a woman caring for the elderly with that of a builder.
Het moet mogelijk zijn om het werk van een vrouw in de ouderenzorg te vergelijken met het werk van een bouwvakker.

Voorbeeldzinnen voor "builder" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOur tools are being made for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
Ons gereedschap wordt gemaakt voor de Amerikaanse boer, bouwer, ondernemer, maker.
EnglishBut luckily, as my favorite action hero, Bob the Builder, says, "We can do better.
Maar gelukkkig, zoals mijn favoriete superheld Bob de Bouwer zegt: "Wij kunnen het beter.
EnglishBuilder's waste accounts for a very large proportion of total waste in society.
Bouwafval vormt een zeer groot deel van het totale afval.
EnglishBut here he is healthy, as a builder: taller, stronger, got all the women, amazing guy.
Hier is hij gezond, als een bouwer, groter, sterker, viel in de smaak bij de vrouwen, geweldige kerel.
EnglishHow can the EU play its part as a bridge-builder and point the US in the right direction?
Hoe kan de Unie de partijen nader tot elkaar brengen door de Amerikanen in de goede richting te leiden?
EnglishOne of our amendments concerns our opinion that the re-use and recycling of builder's waste should be promoted.
Eén van onze amendementen betreft de noodzaak om de recycling van bouwafval te bevorderen.
EnglishIt must be a peace-builder and a peacekeeper.
Ze moeten vrede kunnen opbouwen en de vrede kunnen handhaven.
EnglishBut do they call me MacGregor the stone wall builder?
Maar noemen ze mij MacGregor de stenenmuurbouwer?
EnglishIt must be possible to compare the work undertaken by a woman caring for the elderly with that of a builder.
Het moet mogelijk zijn om het werk van een vrouw in de ouderenzorg te vergelijken met het werk van een bouwvakker.
EnglishBut do they call me MacGregor the pier builder?
EnglishBut do they call me MacGregor the bar builder?
EnglishThe first is called the distribution builder.
EnglishBob had been a champion body-builder.
EnglishA creationist pamphlet has this wonderful page in it: "Test Two: Do you know of any building that didn’t have a builder?
Een pamflet van de creationisten bevat deze prachtige pagina: Toets twee: Heeft u wel eens gehoord van een gebouw zonder bouwer?
EnglishThe appointment of the new Prime Minister, a man of experience and a builder of consensus, is in itself a very positive factor.
De benoeming van de nieuwe premier, een man met ervaring die naar consensus streeft, is op zich een heel positieve factor.
EnglishThe only way they can dig themselves out again and resolve their differences is by getting the European Union to act as a bridge-builder.
De enige manier waarop zij hun geschillen kunnen oplossen is als de Europese Unie een rol speelt als bruggenbouwer.
EnglishIt is like a builder starting with the top floor and building downwards, rather than beginning at ground level.
Het is hetzelfde als een bouwer die zijn bouwactiviteiten met de bovenste etage start en naar beneden toe bouwt, in plaats van bij de fundering te beginnen.
EnglishAs I said in Turin, a city which is built on two rivers crossed by many bridges, I see myself as a builder of bridges.
In Turijn - een stad die gebouwd is langs twee rivieren waar talrijke bruggen overheen liggen - heb ik gezegd dat ik mijzelf zie als een bruggenbouwer.
EnglishAnd when I say we, I mean Project H, but more specifically, I mean myself and my partner, Matthew Miller, who's an architect and a sort of MacGyver-type builder.
En als ik 'we' zeggen, ik bedoel Project H, maar meer specifiek, bedoel ik mezelf en mijn partner, Matthew Miller, die architect is en een bouwer van het type MacGyver.
English(Laughter) But it's still going to pay attention if something more significant comes into its field of view -- such as Cynthia Breazeal, the builder of this robot, from the right.
(Gelach) Maar hij blijft aandachtig als er iets meer betekenisvol in zijn gezichtsveld komt - zoals Cynthia Breazeal, de bouwer van deze robot, van rechts.

Synoniemen (Engels) voor "builder":

builder