"to blink" in het Nederlands

EN

"to blink" - vertaling Nederlands

NL

"blinken" - vertaling Engels

EN to blink
volume_up
[blinked|blinked] {werkwoord}

Elke keer dat je knippert verandert hij van richting.
Man: Knipper nu met uw rechteroog om naar rechts te gaan.
So to make this blink faster or slower, you would just turn this knob and basically make it pulse faster or slower.
Om dit sneller of langzamer te laten knipperen, draai je gewoon weer aan deze knop en het gaat sneller of langzamer knipperen.
to blink
to blink

Voorbeeldzinnen voor "to blink" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThat's only about 2,000 human generations, the blink of an eye in an evolutionary sense.
Dat is maar zo'n 2000 menselijke generaties. ~~~ Een oogwenk in evolutionaire zin.
EnglishAnd you can see here that what it's doing is it's recording my eyes every time I blink.
Je kunt hier zien wat het doet, het registreert mijn ogen telkens wanneer ik knipper.
EnglishMove your eyes around, blink, maybe close one eye.
Beweeg jullie ogen, knipper, misschien dat je één oog dicht kunt doen.
EnglishWe know, for example, we know liars will shift their blink rate, point their feet towards an exit.
We weten bijvoorbeeld dat leugenaars hun knippertempo verschuiven, met hun voeten naar een uitgang wijzen.
EnglishBut now, in the blink of an eye, the game has changed again.
Maar nu, in een oogwenk, is het spel weer veranderd.
EnglishCE: All of this has happened in the blink of an eye.
CE: "Dit alles is gebeurd in een oogwenk.
EnglishMan: Now blink right to go right.
Man: Knipper nu met uw rechteroog om naar rechts te gaan.
EnglishEvery time you blink it will switch.
Elke keer dat je knippert verandert hij van richting.
EnglishNow blink left to turn back left.
En nu met uw linkeroog om terug naar links te gaan.
EnglishI think I was supposed to talk about my new book, which is called "Blink," and it's about snap judgments and first impressions.
Ik geloof dat ik over mijn nieuwe boek moest praten, dat "Intuïtie" heet en over snelle inschattingen en eerste indrukken gaat.
EnglishWhatever you do, do not blink.
Englishin the blink of an eye
Englishin the blink of an eye
EnglishNow what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
Wat doet de prefrontale cortex voor jou, dat het de totale herziening rechtvaardigt van de architectuur van de menselijke schedel in een oogwenk van de evolutionaire tijd?