EN

beside {bijwoord}

volume_up
beside (ook: nearby, next)

Synoniemen (Engels) voor "besides":

besides

Voorbeeldzinnen voor "beside" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI can see the gentleman from the Industry Directorate-General sitting beside you.
Ik zie dat de vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Industrie naast u zit.
EnglishThe first thing I thought about was my mom, who was crying over beside me.
Het eerste waar ik aan dacht, was mijn moeder die naast me zat te huilen.
EnglishI will give the rest of my time to silence, as indeed did my colleague beside me.
De rest van mijn tijd laat ik aan de stilte, zoals trouwens ook mijn collega naast mij deed.
EnglishHowever, the letter of rectification will have to deal with other things beside that.
De nota van wijziging zal echter nog andere punten moeten behandelen.
EnglishI remember once, I sat beside Mrs. Gorbachev at a White House dinner.
Ik herinner me dat ik naast Mevrouw Gorbatchov zat tijdens een diner in het Witte Huis.
EnglishFor others, their only family would be the men they bled beside.
Voor anderen, de enige familie waren de mannen waar ze naast hadden gebloed.
EnglishDobrynin very well, and I said, "I'm going to sit beside Mrs. Gorbachev tonight.
Ik kende Dobrynin dus heel goed en ik zei: "Ik zit naast Mevrouw Gorbatchov vanavond.
EnglishAnd I stood there beside two very good friends of mine, Richard Weber and Kevin Vallely.
En ik stond daar met mijn twee beste vrienden aan mijn zijde, Richard Weber en Kevin Vallely.
EnglishThis is beside the fact that home production offers a number of other distinct advantages.
Daar komt nog bij dat binnenlandse productie een aantal andere onmiskenbare voordelen heeft.
EnglishWe stand beside them at this extremely hard and difficult time.
Wij staan hen terzijde in deze buitengewoon zware en moeilijke tijd.
EnglishAs long as we continue to fight, others will come to fight beside us.
Zolang we verder vechten, zullen anderen zich bij ons voegen.
EnglishIt is not enough to post a prohibition notice beside the water.
Het volstaat niet een verbodsbord aan het water neer te planten.
EnglishIf 95 % or more is spent then a tick is put beside that item.
Als er 95% of meer is uitgegeven, wordt dat onderdeel afgevinkt.
EnglishLike Commissioner Gradin we also want men to stand beside us.
Net als commissaris Gradin willen wij ook dat mannen samen met ons op de barricades komen staan.
EnglishHe led them... and fought beside them... for 235 more days.
Hij leidde ze... en vocht naast hen... voor nog eens 235 dagen.
EnglishIt urgently requires an additional shell, all the more so since the No 3 Reactor is right beside it.
Er moet onverwijld een bijkomende mantel komen, te meer daar blok 3 vlak naast de rampreactor staat.
EnglishBecause the excellent amendments by my friend Mr Borghezio, who is sitting here beside me, were not passed.
Omdat de uitstekende amendementen van de heer Borghezio, hier naast mij, niet zijn overgenomen.
EnglishHe went through this old-growth forest and sat up beside this 400-year-old culturally modified tree and went to sleep.
Hij trok door dit oerbos en ging tegen een 400 jaar oude boom zitten slapen.
EnglishFor generations, we've been raising our children, not unlike millions of other species living beside us.
Generaties lang hebben we onze kinderen opgevoed, zoals miljoenen andere soorten die naast ons leven.
EnglishBeside that photograph there is the information about his life.
Naast de foto lees je over het leven van de jongen.