"Bermuda" in het Nederlands

EN

"Bermuda" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
Bermuda {eigenn.}
NL
NL

"bermuda" - vertaling Engels

EN
volume_up
Bermuda {eigenn.}
EN

EN Bermuda
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Bermuda
I set the compass, I ride it...... we'll be in Bermuda in no time.
Ik vaar op m'n kompas...... en dan zijn we zo bij Bermuda.
The activity down near Bermuda is deepening rapidly.
De activiteiten rond Bermuda nemen snel toe.
And so this is a core from near Bermuda.
Dit is een boorkern uit de buurt van Bermuda.

Synoniemen (Engels) voor "Bermuda":

Bermuda
English

Voorbeeldzinnen voor "Bermuda" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLike the Bermuda Triangle, nobody ever reports back from there.
Net de Bermudadriehoek, niemand brengt ooit een verslag mee naar huis.
EnglishI want to be given a compass, a chart for negotiating my way through the Bermuda Triangle which is European research policy.
Ik wil een kompas, een kaart van de Bermudadriehoek van het Europese onderzoeksbeleid.
EnglishThere is always a danger that a trialogue before second reading will turn into a kind of Bermuda triangle of lost hopes and failed expectations.
Het gevaar bestaat altijd dat een trialoog voorafgaand aan de tweede lezing uitloopt op een soort Bermudadriehoek van verloren hoop en onvervulde verwachtingen.
EnglishSince the BSE crisis, we have established that the real Bermuda Triangle within the European Union is the system of controls in the Member States.
Door de BSE-crisis hebben wij moeten vaststellen dat de grootste Bermudadriehoek binnen de Europese Unie wordt gevormd door de controlesystemen in de lidstaten.