"behind" in het Nederlands

EN

"behind" - vertaling Nederlands

NL

EN behind
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

behind (ook: bottom, buttocks)
volume_up
derièrre {het} [form.]

2. anatomie

behind (ook: backside, bum, ass, buttocks)
Een bij met een dikke kont achter je!
behind (ook: backside, bum, buttocks)
behind (ook: backside, buttocks)

Synoniemen (Engels) voor "behind":

behind

Voorbeeldzinnen voor "behind" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe concepts behind Amendments Nos 8 and 11 are unacceptable to the Commission.
De amendementen 8 en 11 zijn voor de Commissie inhoudelijk gezien onaanvaardbaar.
EnglishHe has no doubt been cracking the whip behind the Commission very hard indeed.
Hij heeft de Commissie ongetwijfeld een aantal keren stevig voor het blok gezet.
EnglishAnd here comes Lucky Day, coming up from behind, passing Yellow Tail, Salmonella.
En daar komt Lucky Day helemaal van achteren... hij sprint nu echt naar voren.
EnglishOn the contrary, I believe we need to throw our entire weight behind the next step.
Integendeel, ik vind dat wij ons nu voluit op het vervolgtraject moeten richten.
EnglishWithout that knowledge, we are fighting them with both hands tied behind our backs.
Zonder die kennis zijn wij in onze strijd met beide handen gebonden op onze rug.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Laten wij derhalve niet doen alsof onze neus bloedt, maar maatregelen nemen.
EnglishI'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
Ik ben zo slim." ~~~ En als je achterom kijkt, zie je overal om je heen verwoesting.
EnglishThe days have gone down in the West...... behind the hills...... Into Shadow.
De dagen in het Westen zijn voorbij...... voorbij de heuvels...... de Schaduw in.
EnglishThe Government was behind the change allowing trials to be reopened, in particular.
Met name de mogelijkheid om een proces te heropenen is van de regering afkomstig.
EnglishThere is a bitter irony behind the many inconsistencies in the British position.
Er schuilt een zekere bittere ironie in de vele inconsistenties in de Britse positie.
EnglishMigration can also cause challenges for the countries migrants leave behind.
Migratie kan ook uitdagingen inhouden voor de herkomstlanden van de migranten.
EnglishYou have acted, the information systems are behind schedule, and you know it.
U heeft maatregelen genomen, u bent te laat met de automatisering, u geeft dat toe.
EnglishDo our colleagues from the People's Party really want us to drop behind that?
Dames en heren van de Europese Volkspartij, willen wij werkelijk minder doen?
EnglishThese were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
Ze waren een slag in het gezicht van de vele sukkelaars in de Cubaanse gevangenissen.
EnglishSecond question: what are the motives lying behind this reform of the olive oil COM?
Tweede vraag: wat is de beweegreden van deze hervorming van de GMO olijfolie?
EnglishBefore you join the European Union, we say to you: Leave nationalism behind you,
Alvorens u toetreedt tot de Europese Unie zeggen wij u: laat u het nationalisme buiten,
EnglishThis laxness is paid for in human life and the tears of those left behind.
Roekeloosheid wordt betaald met mensenlevens en de tranen van de nabestaanden.
EnglishMadam President, real socialism leaves behind a catastrophic environmental legacy.
Mevrouw de Voorzitter, het communisme heeft een catastrofale milieu-erfenis nagelaten.
EnglishIt is precisely this, Mr President, that lies behind the resolution we have tabled.
Dit, mijnheer de Voorzitter, is exact de reden voor de door ons ingediende resolutie.
EnglishThere is ample opportunity for oil and dirty water to get in behind them.
Er is ruime gelegenheid voor olie en vuil water om er langs achteren in te komen.