"to be proud of" in het Nederlands

EN

"to be proud of" - vertaling Nederlands

EN to be proud of
volume_up
{werkwoord}

to be proud of
Latvian scientists today can be proud of their top-level discoveries in the field of physics and chemistry.
De huidige generatie Letse wetenschappers kan bogen op ontdekkingen van het hoogste niveau op het gebied van natuur- en scheikunde.
I represent a part of the North-West of England with a proud history of high-quality textile production stretching back hundreds of years.
Ik vertegenwoordig een gedeelte van het noordwesten van Engeland dat wat betreft de vervaardiging van textiel van hoge kwaliteit kan bogen op een trotse voorgeschiedenis van honderden jaren.
to be proud of
But, as you rightly said, we have no reason to be especially proud of the results of ÌEDA I as far as the social sector and women's issues and rights are concerned.
Zoals u terecht heeft opgemerkt kunnen wij niet bepaald prat gaan op de resultaten van MEDA I voor de sociale sector en de vrouwenrechten.
to be proud of
to be proud of

Vergelijkbare vertalingen voor "to be proud of" in Nederlands

to be bijwoord
to be werkwoord
proud bijvoeglijk naamwoord
of voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "to be proud of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
Ik ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
EnglishI do not think that the figures are ones to be proud of: they should be higher.
Ik denk niet dat we trots moeten zijn op die cijfers: ze dienen hoger te zijn.
EnglishWe are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
Wij zijn trots op onze reputatie en willen die door zoiets niet laten aantasten.
EnglishSweden and many other countries have proud traditions in the United Nations.
Zweden en vele andere landen hebben een sterke traditie in de Verenigde Naties.
EnglishThat is a sign of the maturity of our democracy and it makes me proud of our country!
Dat bewijst dat onze democratie volwassen is en dat maakt mij trots op ons land!
EnglishThis programme should make people aware and proud of their EU citizenship.
Dit programma moet mensen bewust maken van en trots maken op hun EU-burgerschap.
EnglishOur grandfathers and grandmothers were proud of Western European integration.
Onze grootvaders en grootmoeders waren trots op de West-Europese integratie.
EnglishOur Union can, rightly, be proud of the achievements of the last 50 years.
Onze Unie kan met recht trots zijn op wat de afgelopen vijftig jaar is bereikt.
EnglishI am proud of the fact that this decision has been taken under the British presidency.
Ik ben er trots op dat dit besluit onder het Britse voorzitterschap is genomen.
EnglishWe are all proud of this achievement and I am particularly grateful to you.
Wij zijn allen trots op dat werk, en ik ben u daar ook zeer erkentelijk voor.
EnglishThis would be a proud promise for the European Parliament to give on Europe Day.
Het zou mooi zijn als het Europees Parlement deze belofte kon doen op de Dag van Europa.
EnglishAnd that, Mrs RothBerendt, is the basis of the achievement you were so proud of.
En daarop berust het werk waarop u, mevrouw Roth-Behrendt, zo trots was.
EnglishLadies and gentlemen, I am proud that it was this House that took the initiative.
Waarde collega's, ik ben er trots op dat dit Parlement deze initiatieven genomen heeft.
EnglishHere in the European Parliament we are proud to salute our colleague John Hume.
Hier in het Europees Parlement zijn wij er trots op onze collega John Hume te huldigen.
EnglishIf this is true, it is not a statistic of which any country can be proud.
Indien dit waar is, dan is dit een gegeven waar geen enkel land trots op kan zijn.
EnglishChina is proud of its new railway line to Tibet, which is the highest in the world.
China is trots op zijn nieuwe spoorlijn naar Tibet, de hoogste ter wereld.
EnglishI think that we, together with the rapporteur, can be proud of the negotiated outcome.
Ik denk dat wij met de rapporteur trots kunnen zijn op het onderhandelingsresultaat.
EnglishWe will be proud of it and we will do ourselves credit, both now and in the future.
Het zal ons tot eer strekken als wij voor dit amendement stemmen, nu en in de toekomst.
EnglishThe future that we will create can be a future that we'll be proud of.
De toekomst die we creëren kan een toekomst worden waar we trots op kunnen zijn.
EnglishI am very proud that this important piece of legislation comes under my competence.
Ik ben er trots op dat deze belangrijke wet binnen mijn bevoegdheid valt.