EN

bark {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
In another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
In een ander hoofdstuk moet je een foto nemen van een stukje schors en het daarna benoemen.
The lush heart note, Melaleuca bark note -- which does not contain any Melaleuca bark, because it’s totally forbidden.
De weelderige hartgeur, geur van de melaleuca-schors, waar helemaal geen schors in zit, want dat is verboden.
And then, from there, he climbed directly up the bark until he got to the top of the tree.
Vanaf daar klom hij direct op de schors tot hij aan de top van de boom kwam.
Here you see it on a small scale -- the mothership has landed, R2-D2 and C-3PO have stepped out to test the bark mulch to see if they can inhabit this planet.
Hier zie je dat op kleine schaal -- het ruimteschip is geland, R2-D2 en C-3PO zijn uitgestapt om de bodem te testen en te kijken of deze planeet bewoonbaar is.
bark (ook: cap, husk, peel, shell, top)
That reminds him of the word baroque, barrack, bark, poodle, Suzanne R. -- he's off to the races.
En dat doet hem denken aan het woord barok, barrak, geblaf, poedel Suzanne R. -- hij verliest er zichzelf helemaal in.
But I always sleep very badly in Athens because it simply upsets me so much to hear these stray dogs barking.
Maar ik slaap er altijd zo slecht, omdat ik het geblaf van deze zwerfhonden niet kan aanhoren.
2. plantkunde
Die boomschors zit me dwars.
Tree bark is particularly good because it's nice and grainy, branchy, black-and-white splotchy and you can get the pattern-seeking -- humans are pattern-seeking animals.
Boomschors is er uitermate geschikt voor door zijn ruwe structuur. ~~~ zwart-wit en vlekkerig en je kan naar patronen beginnen zoeken want dat doen mensen nu eenmaal.
Red beetles, the bark of the bong-bong tree.
Rode kevers, de bast van de bong-bong-boom.
3. scheepvaart
bark (ook: barque, boat)
bark (ook: barque)
NL

bark {de}

volume_up
1. scheepvaart
bark (ook: boot)
bark (ook: pink, boot, hulk, schuit)

Voorbeeldzinnen voor "bark" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then, from there, he climbed directly up the bark until he got to the top of the tree.
Vanaf daar klom hij direct op de schors tot hij aan de top van de boom kwam.
EnglishIn another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
In een ander hoofdstuk moet je een foto nemen van een stukje schors en het daarna benoemen.
EnglishWe all know of them, but nevertheless -- the Arabs say, "The dogs may bark, but the caravan moves on."
Het Arabische gezegde, "De honden kunnen blaffen, maar de karavaan trekt verder."
EnglishThe surprise was that the dog was there and did not bark.
Wat verbazing wekte was dat de hond er wel was, maar niet blafte.
EnglishI can hardly bark out instructions while we're playing.
Ik kan geen instructies blaffen terwijl we spelen.
EnglishThat reminds him of the word baroque, barrack, bark, poodle, Suzanne R. -- he's off to the races.
En dat doet hem denken aan het woord barok, barrak, geblaf, poedel Suzanne R. -- hij verliest er zichzelf helemaal in.
EnglishYou know the story - the dogs bark and the caravan moves on.
EnglishThe lush heart note, Melaleuca bark note -- which does not contain any Melaleuca bark, because it’s totally forbidden.
De weelderige hartgeur, geur van de melaleuca-schors, waar helemaal geen schors in zit, want dat is verboden.
EnglishRed beetles, the bark of the bong-bong tree.
EnglishMr President, this debate is proof that the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is all bark and no bite.
-- Mijnheer de Voorzitter, dit debat toont wel aan dat het Non-proliferatieverdrag over atoomwapens een tandeloze tijger is.
EnglishThat bark shot right through me.
Englishto bark up the wrong tree
EnglishWe can make use of this Treaty to threaten people and bark at them, but there is no question of us being able to bite anyone who fails to comply with it.
Met dit verdrag kunnen wij dreigen en grommen, maar diegenen die het verdrag niet naleven, kunnen wij niet bijten.
EnglishHere you see it on a small scale -- the mothership has landed, R2-D2 and C-3PO have stepped out to test the bark mulch to see if they can inhabit this planet.
Hier zie je dat op kleine schaal -- het ruimteschip is geland, R2-D2 en C-3PO zijn uitgestapt om de bodem te testen en te kijken of deze planeet bewoonbaar is.
EnglishTree bark is particularly good because it's nice and grainy, branchy, black-and-white splotchy and you can get the pattern-seeking -- humans are pattern-seeking animals.
Boomschors is er uitermate geschikt voor door zijn ruwe structuur. ~~~ zwart-wit en vlekkerig en je kan naar patronen beginnen zoeken want dat doen mensen nu eenmaal.

Synoniemen (Engels) voor "bark":

bark
English