EN

baker {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Elk brood werd gebakken in een van zijn bakkerijen, door een bakker, in een houtoven.
(Laughter) Discovered by a Tennessee baker in 1996.
(Lachen) Ontdekt door een bakker uit Tennessee in 1996.
De eerste man is een bakker.

Voorbeeldzinnen voor "baker" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEvery loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Elk brood werd gebakken in een van zijn bakkerijen, door een bakker, in een houtoven.
EnglishAnd I believe that James Baker must clearly intervene on this issue again.
Het is volgens mij duidelijk dat James Baker zich nogmaals met de zaak moet bemoeien.
EnglishFor example, Mrs Albright is acting in a manner directly opposed to Mr Baker.
Mevrouw Albright heeft een radicaal andere manier van werken dan, bijvoorbeeld, de heer Baker.
EnglishMr President, Mr Baker has made a number of modifications to the initial peace plan.
Mijnheer de voorzitter, de heer Baker heeft zijn aanvankelijke vredesplan inderdaad enigszins aangepast.
English(Laughter) Discovered by a Tennessee baker in 1996.
(Lachen) Ontdekt door een bakker uit Tennessee in 1996.
EnglishThe most worrying thing, however, is that the solution is on the table, it exists and is called the Baker Plan II.
Het ergste is echter dat de oplossing al ter tafel ligt, zij bestaat echt, onder de naam Plan Baker II.
EnglishThe banks are equipped to deal with large flows of money and security but the corner shop and the local baker are not.
Banken zijn ingericht op grote geldstromen en op veiligheid, de kruidenier en de bakker op de hoek niet.
EnglishWe considered whether we should conduct a joint mission with the United Nations and with James Baker.
Wij hebben ons beraden over de vraag of wij niet samen met de Verenigde Naties en James Baker een missie moesten organiseren.
EnglishNo, because we would then have to vote on Amendment 17, which itself relates essentially to the Baker plan.
-- Nee, omdat we dan zouden moeten stemmen over amendement 17, dat zelf in hoofdzaak betrekking heeft op het plan-Baker.
EnglishAnd here we have Roy Von Baker, king of laser ball.
EnglishThe EU is maintaining close contact with James Baker and is looking into how best to support the UN's initiatives.
De Unie onderhoudt nauw contact met James Baker en onderzoekt hoe de VN-inspanningen het beste gesteund kunnen worden.
EnglishI am sure everyone remembers the weekly trips to the Middle East by Mr Baker, to obtain a signature.
Iedereen zal zich nog wel de reizen herinneren die de heer Baker wekelijks naar het Midden-Oosten ondernam om een handtekening te bekomen.
EnglishThe first gentleman, he's a baker.
EnglishMy father was a hardworking baker, but when he had finished work in the bakery, he often told me and my brother stories.
Mijn vader was een hardwerkende bakker. ~~~ Wanneer hij klaar was met het werk in de bakkerij, vertelde hij mij en mijn broer vaak verhalen.
EnglishI believe that it would be foolish at this stage for us to choose any other approach than continuing to provide this constructive support for Mr Baker.
Zoals de zaken er nu voor staan, zou het zeer onverstandig zijn om geen constructieve steun te blijven geven aan de heer Baker.
EnglishThis guy, Lionel Poilane, the most famous baker in the world -- he died two and a half months ago, and he was a hero of mine and a dear friend.
Deze man, Lionel Poilane, de bekendste bakker ter wereld -- overleed twee en een halve maand geleden, en hij was een held van mij en een goede vriend.
EnglishThere is no sensible reason to wait until end of January for the personal envoy, James Baker, and the Secretary-General to intervene again.
Er is ook geen enkele goede reden om tot eind januari te wachten met een nieuw initiatief van James Baker, de persoonlijke afgezant van de secretaris-generaal.
EnglishMr President, as rapporteur, my advice on this particular section is not to accept an oral amendment in relation to the Baker Plan.
-- Mijnheer de Voorzitter, als rapporteur luidt mijn advies met betrekking tot dit specifieke deel om geen mondelinge amendementen te aanvaarden die verband houden met het plan-Baker.
EnglishI will also request a split vote on Amendment 15 by the Socialist Group in the European Parliament to delete the reference to the Baker plan.
Ik zal eveneens vragen om een stemming in onderdelen over amendement 15 van de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement om de verwijzing naar het plan-Baker te schrappen.
EnglishI am advised that if we approve General Morillon’ s oral amendment, it would remove the references to the Baker Plan from all amendments.
-- Als ik het goed begrepen heb worden als wij instemmen met de indiening van generaal Morillon's mondelinge amendement, alle verwijzingen naar het plan-Baker uit alle amendementen geschrapt.

Synoniemen (Engels) voor "baker":

baker