EN

baked {voltooid deelwoord}

volume_up
baked (ook: deep-fried, fried)
Maybe baked or mashed potatoes, or perhaps the stupidest food ever, Minute Rice.
Misschien gebakken aardappels of puree of misschien het domste voedsel ooit - snelkookrijst.
Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Elk brood werd gebakken in een van zijn bakkerijen, door een bakker, in een houtoven.
I want you to know that me, my brother and sister actually like eating baked kale chips.
Ik wil dat u weet dat ik, mijn broer en zus gebakken boerenkoolschijfjes lekker vinden.

Voorbeeldzinnen voor "baked" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I do not mean these half-baked ideas which are envisaged for the tobacco fund.
En ik bedoel niet die halfbakken ideeën die voor het tabaksfonds bedacht worden.
EnglishOn Monday, the contact group decided to take a few half-baked and weak measures.
De contactgroep besloot maandag tot een aantal halfslachtige en zwakke maatregelen.
EnglishEvery loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Elk brood werd gebakken in een van zijn bakkerijen, door een bakker, in een houtoven.
EnglishMaybe baked or mashed potatoes, or perhaps the stupidest food ever, Minute Rice.
Misschien gebakken aardappels of puree of misschien het domste voedsel ooit - snelkookrijst.
EnglishI want you to know that me, my brother and sister actually like eating baked kale chips.
Ik wil dat u weet dat ik, mijn broer en zus gebakken boerenkoolschijfjes lekker vinden.
EnglishThere's two degrees, or three degrees of climate change baked into the system.
We mogen twee tot drie graden temperatuurstijging verwachten. ~~~ Dat zal leiden tot een stijgende zeespiegel.
EnglishThere's a strong whiff of half-baked anarchism about them.
Er hangt een sterke geur van halfbakken anarchisme om hen heen.
EnglishI am myself of the opinion that it is only a half-baked compromise.
Ik vind het zelf ook maar een halfbakken compromis.
EnglishDemocracy under Russian patronage is bound to be half-baked, just as it is in Russia itself.
Democratie onder Russisch beschermheerschap kan niet anders dan halfbakken zijn, precies zoals in Rusland zelf.
EnglishI am aware that this is a very tricky business and that we must prevent any half-baked stories from getting into the papers.
Ik begrijp dat dit een heel heikel thema is en dat wij moeten voorkomen dat daarover cowboyverhalen in de pers komen.
EnglishIt's made of clay, and it's been fashioned into a cylinder shape, covered with close writing and then baked dry in the sun.
Het werd gemaakt van klei en gekneed tot een cilinder, overdekt met een nauw aansluitend schrift en dan gebakken in de zon.
EnglishWe do not wish to see half-baked measures being introduced, and we have an opportunity to ensure that the matter is handled properly.
Wij zouden gaarne zien dat er niet slordig wordt gewerkt, maar dat wij de kans krijgen voor een vakkundige aanpak van deze materie te zorgen.
English♫ I've eaten them baked
EnglishThe hastily adopted Agenda 2000, which is to secure the financing of the Community and its enlargement, is a half-baked piece of work.
De in aller haast aangenomen Agenda 2000, waarmee de financiering van de Gemeenschap en haar uitbreiding verzekerd moesten worden, bleef lapwerk.
EnglishMr President, the Prestige has sunk and, once again, half-baked measures designed to prevent further oil slicks are urgently adopted.
Mijnheer de Voorzitter, de Prestige is gezonken, en opnieuw worden inderhaast halfbakken maatregelen genomen om olievervuiling voortaan te voorkomen.
EnglishAnd he explained that when I was born, I was born premature, that I came out much too early, and I wasn't fully baked; I was very, very si
Hij zei dat ze overeenkwamen met het paar op mijn hoofd, maar dat ik die niet kon zien door mijn haar. ~~~ Hij legde uit dat ik te vroeg geboren was,
EnglishI do not think that it is the European Union's task to put forward this type of proposal, which is completely half-baked and really only has an impact on consumers.
Naar mijn mening is het niet de taak van de Europese Unie om dergelijke ondoordachte voorstellen te presenteren waarvan de consument alleen maar de dupe wordt.
EnglishMr President, I wish to thank Mrs Péry for her report and to say that I agree with her when she implies that the common fisheries policy is just a half-baked policy.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw Pery danken voor haar verslag en opmerken dat ik het met haar eens ben dat het visserijbeleid maar een halfbakken beleid is.
EnglishIf the Commission now wants to apply this aid to incomes in other sectors, it will lose its credibility because it will be introducing a half-baked system.
Wil de Commissie nu voor andere sectoren ook die inkomensondersteuning invoeren, dan verliest zij aan geloofwaardigheid wanneer zij nu een slecht onderbouwd systeem zomaar invoert.
EnglishUnless the Union is open to new Member States, in the long term European integration would remain a half-baked project and would fail for lack of a political rationale.
Als wij de Unie niet voor nieuwe lidstaten openstellen, blijft de Europese eenmaking een halfslachtig project dat politieke logica ontbeert en daarom tot mislukken gedoemd is.

Synoniemen (Engels) voor "baked":

baked
baking soda