"Bahrain" in het Nederlands

EN

"Bahrain" - vertaling Nederlands

NL
EN

Bahrain {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Bahrain (ook: Bahrein)
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Zij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
This must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
In de bilaterale contacten tussen de Unie en Bahrein moet dat duidelijk gemaakt worden.
Bahrain has a, if not the, key position in the whole region.
Bahrein heeft in de gehele regio misschien wel de meest strategische ligging.

Voorbeeldzinnen voor "Bahrain" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Zij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
EnglishThis must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
In de bilaterale contacten tussen de Unie en Bahrein moet dat duidelijk gemaakt worden.
EnglishBahrain has a, if not the, key position in the whole region.
Bahrein heeft in de gehele regio misschien wel de meest strategische ligging.
EnglishPolitical prisoners must be released and political exiles must be able to return to Bahrain without risk.
Politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten en politieke ballingen moeten zonder risico kunnen terugkeren naar Bahrein.
EnglishI have been to Bahrain on more than one occasion.
EnglishShiite extremists, guided by the Iranian authorities, are responsible for the unrest one has seen in Bahrain generally.
De onlusten in Bahrein worden veroorzaakt door sjiitisch extremisten die door de Iraanse autoriteiten worden geleid.
EnglishMadam President, the situation in Bahrain, about which Mr Newens spoke very eloquently, is visibly deteriorating.
Mevrouw de Voorzitter, de situatie in Bahrein, de heer Newens heeft daarover al zeer goed gesproken, verslechtert zienderogen.
EnglishIf extremist forces were able to take Bahrain they would destabilize not just the region, but effectively create great violence.
Als extremistische krachten er ooit in slagen Bahrein in hun macht te krijgen, zou dat niet alleen de rust in de regio verstoren, maar beslist tot een uitbarsting van geweld leiden.
EnglishMr President, more than 20 years ago, in 1975, the Government of Bahrain dissolved the firstever elected Bahraini parliament which had existed for only two years.
Mevrouw de Voorzitter, in 1975, meer dan twintig jaar geleden, ontbond de regering van Bahrein het allereerste gekozen Bahreinse parlement, dat slechts twee jaar had bestaan.
EnglishI have to say that if we were successful in overthrowing the Government of Bahrain we would then really see what is meant by violence, oppression, repression and torture.
Tot mijn grote spijt moet ik u zeggen dat wij pas zouden merken wat geweld, repressie, onderdrukking en foltering werkelijk betekenen als wij de regering van Bahrein ten val brengen.
EnglishThe countries of the Union should finally refrain from supplying weapons to Bahrain and this approach must also be urged with partners in order to have as great an effect as possible.
De landen van de Unie zouden zich, ten slotte, moeten onthouden van wapenleveranties aan Bahrein en deze aanpak moet ook bepleit worden bij partners om zoveel mogelijk effect te sorteren.

Synoniemen (Engels) voor "Bahrain":

Bahrain