"Baghdad" in het Nederlands

EN

"Baghdad" - vertaling Nederlands

NL
EN

Baghdad {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Baghdad
There is no doubt that the regime in Baghdad is a dictatorship based on terror.
In Bagdad heerst een dictatoriaal terreurregime, daar is geen twijfel over mogelijk.
In that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
In dat verband bepleitten zij de opening van een Commissie-kantoor in Bagdad.
On this side of the House, we nurture no sympathy for the Baghdad dictator.
Maar wij van onze kant koesteren geen sympathie voor de dictator uit Bagdad.

Voorbeeldzinnen voor "Baghdad" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is no doubt that the regime in Baghdad is a dictatorship based on terror.
In Bagdad heerst een dictatoriaal terreurregime, daar is geen twijfel over mogelijk.
EnglishIn that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
In dat verband bepleitten zij de opening van een Commissie-kantoor in Bagdad.
EnglishOn this side of the House, we nurture no sympathy for the Baghdad dictator.
Maar wij van onze kant koesteren geen sympathie voor de dictator uit Bagdad.
EnglishIt is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
Het zou kunnen dat een deel van het personeel van Amman naar Bagdad wordt overgeplaatst.
EnglishThis is the message that Kofi Annan takes to Baghdad on behalf of all of us.
Dat is de boodschap die Kofi Annan namens ons allen naar Bagdad meeneemt.
EnglishIn fact, only the current terror regime in Baghdad stands to gain from it.
Daarvan kan in feite alleen het huidige schrikbewind in Bagdad profiteren.
EnglishThe Western military/ industrial complex had a field day and poured its weapons into Baghdad.
De westerse wapenindustrie kon zich uitleven en Bagdad werd onder wapens bedolven.
EnglishThe SNP fully supports UN Secretary-General Kofi Annan in his mission to Baghdad.
Zij staat volledig achter de missie naar Bagdad van de secretaris-generaal van de VN Kofi Annan.
EnglishLet us say that bombing Baghdad will not work and is morally unjustifiable.
Laten we uitspreken dat het bombarderen van Bagdad niet zal helpen en moreel onverantwoord is.
EnglishThe Baghdad regime is guilty of a major violation of the will of the UN.
Het regime in Bagdad legt de wil van de VN volledig naast zich neer.
EnglishThat was again brought home to me in a telephone call I received from Baghdad on Monday evening.
Die boodschap kreeg ik maandagavond telefonisch opnieuw door vanuit Bagdad.
EnglishAt all events, the consequences of a failed sanctions regime against Baghdad are incalculable.
De gevolgen van een falend sanctieregime tegen Bagdad zijn in elk geval niet te overzien.
EnglishMr President, war has begun and we have had the first ten Iraqi deaths in Baghdad.
Mijnheer de Voorzitter, de oorlog is begonnen en de eerste tien Irakese doden zijn gevallen in Bagdad.
EnglishCA: Here's -- We're going to just show a short clip from this Baghdad airstrike video.
CA: Hier is -- We laten gewoon een kort fragment zien van de video van deze luchtaanval in Bagdad.
EnglishIt is for Baghdad to end this crisis by complying with the demands of the Security Council.
Bagdad kan een einde maken aan deze crisis door de eisen van de Veiligheidsraad in te willigen.
EnglishMr President, I wish to begin by giving an account of my visit to Baghdad a week ago.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil beginnen met een verslag van mijn bezoek aan Bagdad, een week geleden.
EnglishTo that end, I welcome the fact that we are going to see an EU delegation in Baghdad in the near future.
Daarom ben ik heel blij dat er binnenkort een EU-delegatie in Bagdad wordt geopend.
EnglishGuantánamo and the Baghdad detainees have been mentioned today.
Hier zijn Guantánamo en de politieke gevangenen van Bagdad genoemd.
EnglishThe only person to delight in the fact is the dictator in Baghdad.
De enige die zich daarover verheugt is de dictator van Bagdad.
EnglishLastly, I must express my regret that individual MEPs are going to Baghdad on their own initiative.
Ter afronding betreur ik dat sommige leden van dit Parlement op eigen houtje naar Bagdad reizen.

Synoniemen (Engels) voor "Baghdad":

Baghdad