EN

badly {bijwoord}

volume_up
If Europe is doing badly, then ASEAN is doing very badly.
Als het al slecht gaat met Europa, dan gaat het wel heel slecht met de ASEAN.
Here we have evidence of old reading which has been badly digested, really very badly digested.
Men vindt hier sporen van slecht verteerde, van heel slecht verteerde lezingen.
Even though the work they involve is demanding, typical women’ s jobs are badly paid.
Typische vrouwenberoepen worden ondanks de veeleisende werkzaamheden slecht betaald.

Voorbeeldzinnen voor "badly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter all, the free movement of persons is still very badly regulated in Europe.
Het vrij verkeer van personen is namelijk nog heel slecht geregeld in Europa.
EnglishFinland, Greece, Ireland, Italy, Portugal and Sweden have done particularly badly.
Met name Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Zweden scoren slecht.
EnglishThey are being treated very badly according to a report from Amnesty International.
Zij worden volgens een rapport van Amnesty International zeer slecht behandeld.
EnglishWe are faced with an overcrowded airspace, or should I say a badly managed airspace?
We zitten met een overbezet luchtruim, of is het een slecht beheerd luchtruim?
EnglishIn my own country, many fruit growers were badly affected by frost damage in February.
In mijn eigen land zijn in februari vele fruittelers getroffen door vorstschade.
EnglishClearly, this gives added weight to the European Parliament, and that is badly needed.
Dit versterkt de positie van het Europees Parlement en dat hebben we hard nodig.
EnglishOtherwise we will come off badly in the fight against cheating and fraud in Europe.
Verder brengen wij het er in Europa wat fraudebestrijding betreft niet goed van af.
EnglishNaturally that goes hand in hand with a very badly developed public administration.
Dat gaat natuurlijk gepaard met een heel slecht ontwikkeld openbaar bestuur.
EnglishIt is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.
Het is beter 1,2 procent goed te besteden dan minder dan 1 procent slecht.
EnglishOne of the groups most badly affected by unemployment in the European Union is women.
Vrouwen behoren tot de groepen die het zwaarst lijden onder de werkloosheid.
EnglishWe must be able to acknowledge what we do well and also what we do badly.
We moeten in staat zijn te onderkennen wat we goed doen en wat we slecht doen.
EnglishThose people who have stayed are intimidated, imprisoned and badly treated.
De mensen die zijn gebleven worden geïntimideerd, gevangengezet en slecht behandeld.
EnglishAll of this undermines confidence in politics, and that reflects badly on us.
En dit hele gedoe schendt het vertrouwen in de politiek en dat slaat ook op ons terug.
EnglishEven though the work they involve is demanding, typical women’ s jobs are badly paid.
Typische vrouwenberoepen worden ondanks de veeleisende werkzaamheden slecht betaald.
EnglishI hope it will be the source of many badly needed jobs in all our Member States.
Hopelijk zal het veel broodnodige banen in al onze lidstaten genereren.
EnglishAs for how well or badly questions are answered, you are entitled to your own opinion.
Wat de kwaliteit is van de beantwoording van de vragen, laat ik aan uw oordeel over.
EnglishWith regard to the role of national governments, these and other reforms are badly needed.
Er moeten ook dringend hervormingen komen in de rol van de nationale regeringen.
EnglishHowever, unfortunately for this channel, the two victims had been badly chosen.
Jammer genoeg voor deze omroep echter hadden zij hun twee slachtoffers niet goed gekozen.
EnglishFunding for projects we have committed to arrives late and sometimes badly.
De gelden die wij hebben toegezegd voor projecten komen te laat en soms niet goed aan.
EnglishThree hundred workers will lose their jobs and 3 500 farmers will be very badly affected.
Driehonderd werknemers verliezen hun baan en 3 500 boeren lijden grote schade.