"badge" in het Nederlands

EN

"badge" - vertaling Nederlands

NL
NL

"badge" - vertaling Engels

EN

badge {zelfstandig naamwoord}

volume_up
badge (ook: insignia)
Probably had a photographymerit badge stuffed in a drawer at home.
Hij had er thuis waarschijnlijk een insigne voor in z'n la liggen.
Kijk naar onze dode agent zijn insigne
Ik wed om mijn insigne.
McClane's name, badge number, employment record, vital statistics, and his family's home address right here in LA.
McClane zijn naam, kenteken number, werknemersverleden, gezondheidsstatistieken, en het adres van zijn familie hier in LA.
An engine that has never misfired and never stopped, and I believe that you can wear that badge with pride.
Een motor die nooit heeft gesputterd, die nooit is gestopt en ik geloof dat u dat op uw blazoen mag spelden.
McClane's name, badge number, employment record, vital statistics, and his family's home address right here in LA.
McClane zijn naam, kenteken number, werknemersverleden, gezondheidsstatistieken, en het adres van zijn familie hier in LA.

Voorbeeldzinnen voor "badge" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBack in 1989, I wore a badge bearing the Chinese words for freedom and democracy.
Destijds, in 1989, droeg ik een badge met de Chinese karakters voor vrijheid en democratie.
EnglishIn fact, I think he's a cop,..... maybe not LAPD, But he's definitely a badge.
Meer zelfs, ik denk dat hij een agent is,..... misschien geen LAPD, maar zeker een zwaantje.
EnglishThe concept of Customs personnel now being required to wear an EU badge is quite alien to us.
Wij vinden het een vreemd idee om het douanepersoneel nu een EU-embleem te laten dragen.
EnglishProbably had a photographymerit badge stuffed in a drawer at home.
Hij had er thuis waarschijnlijk een insigne voor in z'n la liggen.
EnglishHe wore courage and kindness like a badge of honour.
Moed en vriendelijkheid waren zijn beste eigenschappen.
EnglishI got an ass with a phony badge trying to pull me over!
Een klojo met een nep-penning wil me laten stoppen!
EnglishAn engine that has never misfired and never stopped, and I believe that you can wear that badge with pride.
Een motor die nooit heeft gesputterd, die nooit is gestopt en ik geloof dat u dat op uw blazoen mag spelden.
EnglishFirst off, my badge says I'm an astronomer.
Om te beginnen, op mijn kaartje staat dat ik astronoom ben.
EnglishTomorrow his mother will be receiving a badge in honour of 50 years ' membership of a party, my party, the CDU.
Zijn moeder krijgt morgen een erepenning voor 50 jaar lidmaatschap van een partij, van mijn partij, van de CDU.
EnglishThis actually had symbolic value, badge value.
EnglishMcClane's name, badge number, employment record, vital statistics, and his family's home address right here in LA.
McClane zijn naam, kenteken number, werknemersverleden, gezondheidsstatistieken, en het adres van zijn familie hier in LA.
EnglishPower don't come from a badge, or a gun
EnglishBut it would still be much more practical and much safer for disabled citizens if a common EU badge were issued.
Het zou voor de gehandicapten echter veel praktischer en veiliger zijn, indien er een gemeenschappelijke EU-kaart zou bestaan.
EnglishFortunately, in most cases, these national disabled badges are still recognised when the badge holder travels to the other EU countries.
Gelukkig worden deze nationale gehandicaptenkaarten in de meeste gevallen ook in de overige EUlanden erkend.
EnglishLook to be our poor dead cop's badge
EnglishBeing poor is not a badge of pride, but, on this occasion, it would be a window of opportunity to help our poorest communities.
Armoede is niet iets om trots op te zijn, maar in dit geval hebben we wel een mogelijkheid om onze armste gemeenschappen te helpen.
EnglishMr President, Commissioner, Madam President-in-Office of the Council, like others, I wear a badge which symbolises trade with justice.
Mijnheer de Voorzitter, commissaris, fungerend voorzitter, net als anderen draag ik een button met het symbool voor rechtvaardige handel.
EnglishYou want to see my badge?
EnglishLet's see the badge.
EnglishI'm looking for my badge.