"bad loser" in het Nederlands

EN

"bad loser" - vertaling Nederlands

EN

bad loser {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr President, ladies and gentlemen, Mr President of the Commission, I do not think I am a bad loser.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, mijnheer de voorzitter van de Commissie, ik voel me helemaal geen slechte verliezer.
Mr President, ladies and gentlemen, I hope I will not seem like a bad loser if I say that this was an own goal.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, ik ben geen slechte verliezer, maar ik constateer dat het Parlement in eigen doel heeft geschoten.
Domestically, they will need to deal with the supporters of the bad loser, Mr Yanukovych, with much tact and reconciliatory skill.
Binnenslands zullen zij de aanhangers van de slechte verliezer Janoekovitsj met veel tact en verzoeningsgezindheid tegemoet moeten treden.

Voorbeeldzinnen voor "bad loser" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishParliament proves itself a bad loser when it takes such a line.
Met deze opstelling toont het Parlement zich een slecht verliezer.
EnglishOnce again he has demonstrated that he is a bad loser.
De heer Fabre-Aubrespy heeft ons weer eens laten zien dat hij een slecht verliezer is.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr President of the Commission, I do not think I am a bad loser.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, mijnheer de voorzitter van de Commissie, ik voel me helemaal geen slechte verliezer.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I hope I will not seem like a bad loser if I say that this was an own goal.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, ik ben geen slechte verliezer, maar ik constateer dat het Parlement in eigen doel heeft geschoten.
EnglishDomestically, they will need to deal with the supporters of the bad loser, Mr Yanukovych, with much tact and reconciliatory skill.
Binnenslands zullen zij de aanhangers van de slechte verliezer Janoekovitsj met veel tact en verzoeningsgezindheid tegemoet moeten treden.

Vergelijkbare vertalingen voor "bad loser" in Nederlands

loser zelfstandig naamwoord
bad bijvoeglijk naamwoord
bad luck zelfstandig naamwoord
bad job zelfstandig naamwoord