"bad job" in het Nederlands

EN

"bad job" - vertaling Nederlands

EN

bad job {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "bad job" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe has made the best of a bad job, and on that, I might perhaps be permitted to comment.
Hij heeft het beste gemaakt van een lastig karwei, maar niettemin wil ik enige kanttekeningen maken.
EnglishWell, the reason it's such a bad job is that there's somebody shooting at you a lot of the time.
De reden dat het zo'n slechte baan is, is dat een groot deel van de tijd, iemand op je aan het schieten is.
EnglishI actually think that I have not made too bad a job of it.
Ik vind dat ik dat ook op een nette manier heb gedaan.
EnglishWe now have to make the best of a bad job.
We moeten de schade nu zoveel mogelijk zien te beperken.
EnglishAnd if you're a radar, that's a really bad job.
EnglishWhy is it such a bad job?
EnglishWe need to plan and to be imaginative and to be creative as to how we prepare for enlargement because nothing will be more damaging to the EU if we make a bad job of enlargement.
We moeten de uitbreiding plannen en vindingrijk en creatief voorbereiden, want niets zal de EU zoveel schade berokkenen als een slecht uitgevoerde uitbreiding.
English-- that the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined.
-- dat de rest van de media in de wereld zulk slecht werk levert dat een kleine groep activisten meer kan publiceren van dat type informatie dan de rest van de wereldpers samen.
EnglishMr President, I think that we have to make the best of a bad job, because we are fortunate enough to have quite a full House, which is quite rare for a Wednesday afternoon.
Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat we van de nood een deugd moeten maken, aangezien we ons kunnen verheugen in een behoorlijk volle vergaderzaal, hetgeen tamelijk zeldzaam is op een woensdagmiddag.

Vergelijkbare vertalingen voor "bad job" in Nederlands

bad bijvoeglijk naamwoord
job zelfstandig naamwoord