"bad habits" in het Nederlands

EN

"bad habits" - vertaling Nederlands

EN

bad habits {meervoud}

volume_up
bad habits
volume_up
slechte gewoontes {mv}
Ik neem je slechte gewoontes van je over.

Voorbeeldzinnen voor "bad habits" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt present, they are merely prisoners of bad habits going back decades.
Nu zijn ze niet meer dan gevangenen van tientallen jaren aan slechte gewoonten.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Slechte gewoonten reizen natuurlijk snel en goede praktijken volgen langzaam en pas later.
EnglishWe had a two-way traffic of bad habits, many of them linked to health.
Er kwam een tweerichtingsverkeer van slechte gewoonten op gang.
EnglishTo quote Simone de Beauvoir, ‘ we must not allow our executioners to give us bad habits’.
Om Simone de Beauvoir te citeren: u201CWe mogen niet toestaan dat onze beulen ons slechte gewoonten aanlerenu201D.
EnglishI picked up bad habits from you.
EnglishNo, this is what should be taught -- the good living, the good habits, which are just as hard to break as bad habits.
Nee, dat is wat aangeleerd zou moeten worden -- goed leven, goede gewoonten, die zijn net zo moeilijk te verbreken als slechte gewoonten.
EnglishShe's got 2 very bad habits.
EnglishNeedless to say that music is the number one prevention against prostitution, violence, bad habits, and everything degrading in the life of a child.
Het spreekt voor zich dat muziek de beste preventie is tegen prostitutie, geweld, slechte gewoonten en alles wat het leven van een kind naar beneden haalt.
EnglishNot only do we not need charity, but we do not need yet another interventionist report designed to correct the bad habits of the European Commission.
Aan liefdadigheid hebben we geen behoefte, en evenmin aan het zoveelste dirigistische verslag waarmee geprobeerd wordt de dwalingen van de Europese Commissie te corrigeren.
EnglishHowever, I should like to point out that - so as not to continue with any bad habits - the Committee on the Rules of Procedure should at least be given the opportunity to discuss the matter.
We moeten van deze slechte gewoonte af en daarom vind ik dat dit vraagstuk aan de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten moet worden voorgelegd.

Vergelijkbare vertalingen voor "bad habits" in Nederlands

bad bijvoeglijk naamwoord
bad luck zelfstandig naamwoord
bad job zelfstandig naamwoord
bad gateway zelfstandig naamwoord
bad faith zelfstandig naamwoord
Dutch