"bad habit" in het Nederlands

EN

"bad habit" - vertaling Nederlands

EN

bad habit {zelfstandig naamwoord}

volume_up
bad habit
volume_up
slechte gewoonte {de}
For this reason I would support any education or advertising initiatives that will dissuade young people from ever starting this bad habit.
Daarom steun ik alle voorlichtings- en publiciteitsinitiatieven die jonge mensen ervan weerhouden om ooit met deze slechte gewoonte te beginnen.
In Italy, two intellectual weeklies and a left-wing periodical have both persisted for years in the bad habit of chasing high circulation by showing naked women on their covers.
In Italië hebben twee intellectuele tijdschriften, die vroeger van links waren, jarenlang volhard in de slechte gewoonte om hoge oplagen na te jagen door hun cover op te sieren met een naakte vrouw.

Voorbeeldzinnen voor "bad habit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is a very bad trade union habit and one that we should get away from.
Dat is een zeer slechte vakbondsgewoonte waar we vanaf moeten.
EnglishIt is rather a bad Parliamentary habit, and we should try to resist these headline-grabbing temptations.
Dit is toch enigszins een teken van parlementair verval; het zou beter zijn indien wij de media wat minder naar de ogen zagen.
EnglishFor this reason I would support any education or advertising initiatives that will dissuade young people from ever starting this bad habit.
Daarom steun ik alle voorlichtings- en publiciteitsinitiatieven die jonge mensen ervan weerhouden om ooit met deze slechte gewoonte te beginnen.
EnglishI feel it is a bad habit that, as we are seeing more and more, the Commission is being put on an equal position with EU Member States in international negotiations.
Ik vind het ongepast dat de Commissie in internationale onderhandelingssituaties steeds vaker gelijkgesteld wordt met de lidstaten van de EU.
EnglishUnfortunately it has become a bad habit in this Parliament for every rapporteur to seek an increase in the field with which he or she is concerned in the report in question.
Helaas is het een kwalijke gewoonte in dit Parlement dat iedere rapporteur in zijn verslag een verhoging vraagt voor het gebied waarmee hij of zij zich bezighoudt.
EnglishMr President, I am aware of the bad parliamentary habit of writing one's speeches in advance and then making them without listening to the rest of the debate.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben mij bewust van de slechte parlementaire gewoonte om een toespraak van tevoren te schrijven en daarna voor te lezen zonder naar de rest van het debat te luisteren.
EnglishIn Italy, two intellectual weeklies and a left-wing periodical have both persisted for years in the bad habit of chasing high circulation by showing naked women on their covers.
In Italië hebben twee intellectuele tijdschriften, die vroeger van links waren, jarenlang volhard in de slechte gewoonte om hoge oplagen na te jagen door hun cover op te sieren met een naakte vrouw.

Vergelijkbare vertalingen voor "bad habit" in Nederlands

habit zelfstandig naamwoord
bad bijvoeglijk naamwoord
bad luck zelfstandig naamwoord
bad job zelfstandig naamwoord
to get out of a habit werkwoord