"bad faith" in het Nederlands

EN

"bad faith" - vertaling Nederlands

NL
EN

bad faith {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "bad faith" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Council has been acting behind the backs of the Commission and the European Parliament in bad faith.
De Raad heeft te kwader trouw achter de rug van de Commissie en het Parlement om gehandeld.
EnglishWhat we are voting upon today is not a report but an act of faith, and an act of bad faith at that.
-- We stemmen vandaag niet over een verslag, maar over een geloofsbelijdenis, maar dan van een slecht geloof.
EnglishTherefore one can accuse the Chinese of bad faith.
Men kan de Chinezen derhalve van kwade trouw beschuldigen.
EnglishI do not think there has been bad faith.
Ik denk niet dat er sprake is geweest van kwade trouw.
EnglishHaving followed the matter of the buildings in every detail, it is clear to me that it has been dominated by bad faith.
Ik heb de ` gebouwenaffaire ' aandachtig gevolgd en het lijkt me duidelijk dat kwade trouw hoogtij heeft gevierd.
EnglishI agree with Mrs Mastenbroek and Mr Busuttil, who said that the City of Strasbourg has worked with us in bad faith.
Ik ben het eens met mevrouw Mastenbroek en de heer Busuttil, die zeiden dat de stad Straatsburg te slechter trouw heeft gehandeld.
EnglishThe opinion delivered by the Committee on Legal Affairs is characterised by bad faith and a poor interpretation of the texts.
Het advies dat de Juridische Commissie heeft gegeven is doortrokken van onoprechtheid en verkeerde interpretatie van de teksten.
EnglishIf the intention is not honoured, the new constraints would violate the spirit of the Doha Declaration and would show bad faith.
Afkeuring van het voorstel zou indruisen tegen de geest van de Verklaring van Doha en tevens onze oprechtheid in twijfel brengen.
EnglishIf you feel he acted in bad faith, you should have made that clear before Parliament's plenary session.
Als u denkt dat hij te kwader trouw heeft gehandeld dan had u dat duidelijk kunnen zeggen tijdens zijn bezoek in de plenaire vergadering van dit Parlement.
EnglishBut in his attempts to mute criticism of the Colombian Government, I think he thinks we think that President Pastrana has bad faith.
Volgens mij denkt hij dat wij denken dat diens pogingen om kritiek op de Colombiaanse regering te dempen te kwader trouw zijn.
EnglishI am sure everyone is aware of these facts, and my comment was that ignorance and bad faith would be the only reasons for not taking these facts into account.
Ik heb gezegd dat alleen onwetendheid en kwade trouw kunnen verhinderen dat deze feiten in aanmerking worden genomen.
EnglishThe content of the Summit was not bad, but faith in subsequent action is evidently ebbing and this is a very serious matter indeed.
De inhoud van de Top was niet slecht, maar het geloof in het gevolg dat eraan gegeven wordt is dus blijkbaar aan het verdwijnen en dat is wel zeer erg.
EnglishI think that the attitude of the colleagues in question is verging on hypocrisy and bad faith, and our group is extremely astonished by that.
Ik ben van mening dat de houding van deze collega's aan hypocrisie grenst en van slechte wil getuigt en dit verwondert onze fractie ten zeerste.
EnglishI must admit, Commissioner Fischler, that you have slammed on all the brakes - if I may put it thus - both skilfully and in bad faith in order to delay labelling.
Commissaris Fischler, u heeft de invoering van het etiket - als ik zo vrij mag zijn - op handige en oneerlijke wijze enorme vertraging laten oplopen.
EnglishIt is these unscrupulous individuals, who pursue success through deceit and bad faith, who ruin sport by riding roughshod over all ethical principles.
Dit zijn gewetenloze mensen, die desnoods met bedrog en illegale praktijken succes willen oogsten, de sport vernietigen en daarbij allerlei ethische beginselen met voeten treden.
EnglishSecondly, to be absolutely clear and not to extend the debate, at no point did I suggest Mr Salafranca accused President Pastrana of bad faith.
Ten tweede: voor alle duidelijkheid en om het debat niet te laten aanslepen: ik heb absoluut niet gezegd dat de heer Salafranca president Pastrana ervan beschuldigt dat hij te kwader trouw is.
EnglishMy point rather, is that by persistently seeking to challenge a derogation which was clearly understood by all sides at the time, this Parliament is acting in bad faith.
Mijn punt is veeleer dat dit Parlement te kwader trouw handelt door zo vasthoudend een uitzonderingspositie aan te vechten waarvan alle partijen de reikwijdte toentertijd duidelijk begrepen.

Vergelijkbare vertalingen voor "bad faith" in Nederlands

faith zelfstandig naamwoord
bad bijvoeglijk naamwoord
bad luck zelfstandig naamwoord
bad job zelfstandig naamwoord
to have faith werkwoord