"bacterium" in het Nederlands

EN

"bacterium" - vertaling Nederlands

EN

bacterium {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. biochemie
The clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
Een aanwijzing kwam van een andere bacterie uit de zee, en het heet Vibrio fischeri.
And so this particular bacterium is actually visible to the naked eye.
En deze specifieke bacterie is met het blote oog zichtbaar.
A bacterium, which has no consciousness at all, wants to move towards light.
Een bacterie, die geen bewustzijn heeft, wil naar het licht bewegen.

Voorbeeldzinnen voor "bacterium" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA bacterium, which has no consciousness at all, wants to move towards light.
Een bacterie, die geen bewustzijn heeft, wil naar het licht bewegen.
EnglishThe clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
Een aanwijzing kwam van een andere bacterie uit de zee, en het heet Vibrio fischeri.
EnglishAnd so this particular bacterium is actually visible to the naked eye.
En deze specifieke bacterie is met het blote oog zichtbaar.
EnglishNow this bacterium is part of mats that are found off the coast of Chile.
Deze bacterie leeft in matten voor de kust van Chili.
EnglishThey either pop the bacterial membrane, they make the bacterium so it can't replicate its DNA.
Ze laten het membraan van de bacteriën barsten, ze zorgen dat bacteriën hun DNA niet kunnen repliceren.
EnglishBut the existence of the bacterium was established scientifically and was not itself a political act.
Het bestaan van de bacterie is echter een wetenschappelijk gegeven en vormt op zichzelf geen politieke handeling.
EnglishAlready it is possible to sequence the entire genetic code of a bacterium in under four hours.
Het is reeds mogelijk om de sequentie van de volledige genetische code van een bacterie te kunnen bepalen in minder dan vier uur tijd.
EnglishIs it bigger than the biggest bacterium?
EnglishThis bacterium has the special property that it makes light, so it makes bioluminescence, like fireflies make light.
Deze bacterie heeft de bijzondere eigenschap dat het licht geeft, het maakt dus bioluminescentie, net als vuurvliegen licht maken.
EnglishWhat you know is that when that bacterium gets into the animal, in this case, a mouse, it doesn't initiate virulence right away.
Wat je weet is dat wanneer die bacterie een dier in komt, in dit geval een muis, het niet meteen met virulentie begint.
EnglishWhat the important thing is that we learned is that every bacterium has exactly the same enzyme and makes exactly the same molecule.
Het belangrijke dat we hebben geleerd is dat elke bacterie precies hetzelfde enzym heeft en precies hetzelfde molecuul maakt.
EnglishThere are people who are mimicking the energy-harvesting device inside of purple bacterium, the people at ASU.
Interessanter nog, een paar weken geleden zagen ze dat er een bepaald enzym, hydrogenase, in staat is om waterstof te maken uit protonen en elektronen.
EnglishHow colleagues wish to react to the scientific evidence that there may be a bacterium, may be either scientific or political.
Onze collega's kunnen een wetenschappelijke of politieke reactie geven op het wetenschappelijke bewijs dat er een bacterie is aangetroffen.
EnglishThe Ciba Geigy transgenic maize modified by the Bacillus thuringiensis bacterium produces an insecticidal biotoxin against pyralis.
De transgene maïs, gemodificeerd door de bacterie bacillus thurigensis van Ciba Geigy, produceert een insectenverdelgende toxine tegen de lichtmot.
EnglishIt could immediately be functional if it was transferred from genetically-modified maize into a bacterium, for example in an animal's stomach.
Het kan onmiddellijk actief worden als het van genetisch gemodificeerde maïs op een bacterie wordt overgedragen, bijvoorbeeld in de maag van een dier.
EnglishBSE was not caused by a virus or a bacterium, and so we must prevent the use of inappropriate terminology generating phobias or psychosis among consumers.
De oorzaak van BSE is niet een virus of een bacterie, dus we moeten voorkomen dat er door onjuiste termen angsten of psychoses ontstaan onder de consumenten.
EnglishFirst we figured out how this bacterium does this, but then we brought the tools of molecular biology to this to figure out really what's the mechanism.
Eerst hebben we ontdekt hoe de bacterie dit doet, maar daarna brachten we de gereedschappen van de moleculaire biologie erbij om uit te vinden hoe het mechanisme echt werkt.
EnglishTheir bodies had been totally taken over by another organism, a bacterium, that had figured out how to replicate photosynthesis in the dark, through a process we now call chemosynthesis.
Hun lichaam was overgenomen door een bacterie, die een manier gevonden had om fotosynthese na te bootsen in het donker, met een proces dat we nu chemosynthese noemen.
EnglishSo you can find a little feature on a bacterium that you don't like, like Staphylococcus -- I don't like it in particular, because it killed a professor friend of mine last year.
Dus pak een eigenschap van een bacterie die je niet aardig vindt, zoals de stafylokok. ~~~ Die ik bijzonder onaardig vind, omdat hij vorig jaar een bevriende professor doodde.
EnglishWhat you're looking at on this slide is just a person from my lab holding a flask of a liquid culture of a bacterium, a harmless beautiful bacterium that comes from the ocean, named Vibrio fischeri.
Wat je hier ziet is gewoon iemand van mijn lab die een fles met een vloeibare cultuur van een bacterie vasthoudt, een onschuldige, mooie bacterie die uit de oceaan komt, Vibrio fischeri.

Synoniemen (Engels) voor "bacterium":

bacterium
English