"backyard" in het Nederlands

EN

"backyard" - vertaling Nederlands

EN

backyard {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This guy built a bowling alley in his backyard, out of landscaping timbers, astroturf.
Deze vent bouwde een bowlingbaan in zijn achtertuin, van landschapshout, kunstgras.
Again, in your backyard, in your backyard.
Nogmaals: in je achtertuin... in je achtertuin!
I played in the backyard, learned to read, and even ate some of my vegetables.
Ik speelde in de achtertuin, leerde lezen, en at zelfs wat groente.
backyard
volume_up
achterplaats {de}
And their factory in China -- which probably is pretty clean -- is getting all of the ingredients from backyard abattoirs, where families slaughter pigs and extract the ingredient.
En wanneer hun fabriek in China -- die waarschijnlijk best schoon is -- al de ingrediënten krijgt van achterplaats slachthuizen, waar families varkens slachten en het ingrediënt verkrijgen.

Voorbeeldzinnen voor "backyard" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis guy built a bowling alley in his backyard, out of landscaping timbers, astroturf.
Deze vent bouwde een bowlingbaan in zijn achtertuin, van landschapshout, kunstgras.
EnglishWe see that with the phenomenon of raising backyard hens and chickens and ducks.
We zien dat bij het fenomeen van het zelf houden van kippen en eenden.
EnglishThere is also the problem of Mr and Mrs Nimby or the 'Not in my backyard'syndrome.
Een probleem blijven bovendien de heer en mevrouw Nimby en hun motto not in my backyard.
EnglishI played in the backyard, learned to read, and even ate some of my vegetables.
Ik speelde in de achtertuin, leerde lezen, en at zelfs wat groente.
EnglishBecause biological control phenomenon, you can see it in your backyard.
Want dit biologische controlefenomeen kan je in je eigen achtertuin zien.
EnglishLook in your own backyard, in fact, look in the mirror.
Dus ik hoop dat we ook een paar van deze 'hope spots' kunnen hebben in de diepzee.
EnglishIf communities can sell their produce outside their own backyard, they make progress.
Als gemeenschappen hun producten ook buiten hun eigen erf kunnen verkopen, kunnen zij zich verder ontwikkelen.
EnglishSo I went out and researched ethanol, and found out you need the Amazon in your backyard in every country.
En ontdekte dat je de Amazone nodig hebt in de achtertuin van elk land.
EnglishYet you seek to lay all the blame at Austria's door, and turn a blind eye to the Balkans in your own backyard.
U zoekt de splinter in het oog van Oostenrijk, maar ziet de balk in uw eigen oog niet.
EnglishOf course, if you do that, you could also protect your backyard.
Als je dat doet kan je natuurlijk ook je tuin beschermen.
EnglishThe water in the well in our own backyard, for example, had a very high concentration of fluoride.
Het water uit de put in onze eigen achtertuin bevatte bijvoorbeeld een zeer hoge concentratie fluoride.
EnglishAnd because they're made of natural materials, they are 100 percent compostable in you own backyard.
En omdat ze van natuurlijke materialen zijn gemaakt, zijn ze 100% composteerbaar in je eigen achtertuin.
EnglishThis was my backyard, very early on, when I bought my property.
Dit is mijn tuin, heel vroeg, toen ik het kocht.
EnglishWell the Russians have a tank in their own backyard.
Nou, de Russen hebben een tankvol in hun eigen achtertuin.
EnglishThe United States should obviously be able to keep the peace in its own backyard, also militarily.
Natuurlijk moeten de Verenigde Staten, ook militair, in staat zijn om in hun eigen achtertuin de vrede te bewaren.
EnglishSo, let's make it right in our own backyard.
Laten we orde op zaken stellen in onze eigen achtertuin.
EnglishEuropean companies would love to maintain their small presence in the backyard of the United States in this way.
De Europese ondernemingen willen graag hun bescheiden plaats in de achtertuin van de Verenigde Staten handhaven.
EnglishThis is in my parents' backyard in Arkansas.
Dit is de achtertuin van mijn ouders in Arkansas.
EnglishAgain, in your backyard, in your backyard.
Nogmaals: in je achtertuin... in je achtertuin!
EnglishThis is the story of a rake in my backyard.