EN

backwards {bijwoord}

volume_up
backwards (ook: back)
Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Piepklein gedragseconomisch detail: in Italië tellen ze de penaltypunten terug.
The ECB will represent a huge step backwards in the development of political democracy.
De ECB vertegenwoordigt een enorme stap terug in de ontwikkeling van de politieke democratie.
We extrapolate backwards and say the galaxy is up here.
We extrapoleren terug en zeggen dat het sterrenstelsel hierboven is.
backwards (ook: back)
In this regard, the Convention is constantly moving backwards.
In dat opzicht boert de Conventie almaar verder achteruit.
The proposals it has presented are a definite step backwards.
De voorstellen die het heeft ingediend zijn duidelijk een stap achteruit.
The position adopted in this report constitutes a step backwards from the previous position.
Het standpunt dat met het verslag is goedgekeurd is een stap achteruit.
The body flexes backwards -- just a spectacular movement.
De romp spant zich achterwaarts -- een spectaculaire beweging.
And the instruments are essentially working backwards.
En de instrumenten werken feitelijk achterwaarts.
People walk and dance and sing and even talk backwards.
Men loopt, danst, zingt en...... praat achterwaarts.
backwards

Voorbeeldzinnen voor "backwards" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishTiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Piepklein gedragseconomisch detail: in Italië tellen ze de penaltypunten terug.
EnglishThird section is this idea of not knowing, of consciously putting yourself backwards.
Het derde gebied is het 'niet-weten', het bewust oningevuld laten van dingen.
EnglishHowever, we all have the impression, you and I, that we are going backwards.
Toch hebben wij allemaal het gevoel, u, ik ook, dat wij steeds een stap achterlopen.
EnglishAnd you can go backwards, you can go forwards; you cannot stay where you are.
Je kan ermee achteruit in de tijd of vooruit in de tijd, maar niet hier en nu blijven.
EnglishUse science to, you know, work backwards and say, "Well, really, what were they thinking?"
Wetenschap gebruiken om terug te werken en zeggen: "Wat ging in die mensen om?"
EnglishMr President, instead of looking backwards I would like to look forwards.
Mijnheer de Voorzitter, in plaats van achterom wil ik graag vooruit kijken.
EnglishThe Union should not take a single step backwards in terms of its policy on climate change.
De Unie mag in geen geval haar aanpak van de klimaatverandering laten versloffen.
EnglishIn my own country, for example, this might mean a step backwards in ecological terms.
Bijvoorbeeld in mijn eigen land zou dat voor het milieu een stap terug kunnen betekenen.
EnglishLet's do it backwards -- I thought he was joking when he first showed it to me.
Ik dacht dat hij een grapje maakte toen hij het liet zien. ~~~ Ik dacht dat het bewerkt was.
EnglishAll that will happen in this Council and in future Councils is that we will move backwards.
Op deze Top en de volgende toppen zullen de zaken alleen maar worden teruggedraaid.
EnglishAnd I then went and did a huge amount of training, swimming in icy water, backwards and forwards.
Ik ging toen een heel hard trainen. ~~~ Zwemmen in ijzig water, heen en weer.
EnglishThe ECB will represent a huge step backwards in the development of political democracy.
De ECB vertegenwoordigt een enorme stap terug in de ontwikkeling van de politieke democratie.
EnglishAnything else would be a step backwards, a mere integration process.
Een proces in de tegenovergestelde richting zal leiden tot rechtsomkeer en disintegratie.
EnglishIf the current draft is correct, then this is a huge step backwards in comparison to today.
Als het huidige concept klopt, is dit een ontzettende stap terug ten opzichte van vandaag.
EnglishThe position adopted in this report constitutes a step backwards from the previous position.
Het standpunt dat met het verslag is goedgekeurd is een stap achteruit.
EnglishAnd the problem is it's scientifically broken and backwards for two reasons.
Het is wetenschappelijk incorrect en omgekeerd om twee redenen.
EnglishI believe that Europe too could fall backwards unless it moves forwards.
Ik vrees dat dit Europa's lot zal zijn, als het niet vooruit gaat.
EnglishAs far as I am concerned, that was a step backwards for European integration.
Een stap terug dus, volgens mij, voor de Europese eenwording.
EnglishThe seventh amendment is a backwards step - we all know that.
Het zevende amendement is een stap in de verkeerde richting - dat weten we allemaal.