"backstage" in het Nederlands

EN

"backstage" - vertaling Nederlands

EN

backstage {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
And if any of you ever have a chance, backstage of the National Museum of Natural History is one of the world's best collections of preserved mantis shrimp. ~~~ And what --
Als jullie ooit de kans hebben, achter de coulissen van het museum bevindt zich een van 's werelds beste collecties van bidsprinkhaankreeften..
And so right afterwards, I met backstage with Al, and with Lawrence Bender, who was there, and Laurie David, and Davis Guggenheim, who was running documentaries for Participant at the time.
Dus direct na afloop ontmoette ik Al achter de coulissen samen met Lawrence Bender en Laurie David en Davis Guggenheim, die destijds documentaires deed voor Participant.

Voorbeeldzinnen voor "backstage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI know you're out there, they told me backstage, it's a full house and such.
Ik weet dat u daar ergens bent, dat hebben ze me hierachter verteld, er zit een volle zaal en zo.
EnglishWell, that's where you have to go backstage and ask the magician.
Dat moet je aan de goochelaar in de coulissen vragen.
EnglishWe all just heard you hollering up a storm backstage.
We hebben je net allemaal horen gillen vanachter de coulissen.
EnglishWell, Einstein was pretty embarrassed to admit this earlier, but she was telling me backstage that she had a problem.
Einstein was een beetje beschaamd om dit eerder toe te geven, maar ze vertelde me backstage dat ze een probleem had.
EnglishHe had just heard a performance of Beethoven's First and Fourth symphonies, and came backstage and introduced himself.
Hij had geluisterd naar een uitvoering van de 1e en 4e symfonie van Beethoven... en kwam backstage en stelde zich voor.
EnglishAnd if any of you ever have a chance, backstage of the National Museum of Natural History is one of the world's best collections of preserved mantis shrimp. ~~~ And what --
Als jullie ooit de kans hebben, achter de coulissen van het museum bevindt zich een van 's werelds beste collecties van bidsprinkhaankreeften..
EnglishAnd I think that, if anybody in here runs -- and I just had a conversation with Carol; we talked for two minutes backstage, and she's talking about plantar fasciitis.
Ik denk dat, als iemand hier aan hardlopen doet -- ik had net een gesprek met Carol; we praatten twee minuten backstage, en ze heeft het over plantar fasciitis.
EnglishAnd so right afterwards, I met backstage with Al, and with Lawrence Bender, who was there, and Laurie David, and Davis Guggenheim, who was running documentaries for Participant at the time.
Dus direct na afloop ontmoette ik Al achter de coulissen samen met Lawrence Bender en Laurie David en Davis Guggenheim, die destijds documentaires deed voor Participant.

Synoniemen (Engels) voor "backstage":

backstage