"backpack" in het Nederlands

EN

"backpack" - vertaling Nederlands

EN

backpack {zelfstandig naamwoord}

volume_up
His backpack goes ballistic in some other direction.
Zijn rugzak vliegt in een andere richting.
SS: Forgot to zip up the back half of his backpack.
SS: Vergeten zijn rugzak vast te maken.
I hunched my shoulder, I picked my backpack up again and I started walking.
Ik kromde mijn schouders, nam mijn rugzak weer op en ik begon te lopen.
backpack (ook: knapsack)
backpack (ook: knapsack)

Voorbeeldzinnen voor "backpack" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hunched my shoulder, I picked my backpack up again and I started walking.
Ik kromde mijn schouders, nam mijn rugzak weer op en ik begon te lopen.
EnglishI hunched my shoulder, I got my backpack and I went on to the University of Wisconsin.
Ik kromde mijn schouders, pakte mijn rugzak en vertrok naar de Universiteit van Wisconsin.
EnglishPut the little pieces in your pocket or in your backpack, and tell me how many questions you got correctly."
Stop de stukjes in je broekzak of rugzak en vertel me hoeveel vragen je goed had."
EnglishSo I made a wearable wall that I could wear as a backpack.
Dus maakte ik een muur die ik zou kunnen dragen als een rugzak.
EnglishHis backpack goes ballistic in some other direction.
EnglishSS: Forgot to zip up the back half of his backpack.
EnglishWell, I put on my backpack again.
En zo pakte ik mijn rugzak en mijn banjo weer op, liep het hele eind naar de Oostkust en stond in de Atlantische Oceaan.
EnglishYou can see on this climber, we have two oxygen tanks in the backpack -- little titanium tanks, very lightweight -- and we're not carrying much else.
Je kunt het bij die klimmer zien, we hebben twee zuurstofflessen in de rugzak, kleine titaniumflessen, erg licht. ~~~ We dragen niet veel meer.
EnglishAnd this is something that we're able to do with a backpack camera, so, we're now not only imaging in the street with this camera on tops of cars, but we're also imaging inside.
En dit is iets wat we kunnen doen met een rugzakcamera, we laten dus niet alleen de straat zien met zo'n camera bovenop auto's, maar we maken ook beelden binnenshuis.
EnglishHere is a first prototype of our camera rat, which is a rat with a rat backpack with a camera that can go under rubble to detect for victims after earthquake and so on.
Hier is een eerste prototype van onze camerarat, dat is een rat met een rattenrugzak met een camera, die onder het puin kan gaan om slachtoffers op te sporen na aardbevingen enzovoort.

Synoniemen (Engels) voor "backpack":

backpack