"backlit" in het Nederlands

EN

"backlit" - vertaling Nederlands

EN

backlit {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "backlit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow, what we're doing is, we're doing one that will be both frontlit and backlit.
We zullen een scherm maken dat zowel langs de voor- als de achterzijde verlicht wordt.
EnglishThis is a picture of Titan, backlit by the Sun, with the rings as a beautiful backdrop.
Dit is een foto van Titan met de zon erop, met de ringen als mooie achtergrond.
EnglishBut when it's backlit, it's color; and when it's frontlit, it's black and white at three times the resolution.
Langs achter verlicht zal het in kleuren zijn, langs voor in zwart-wit met drie keer de resolutie.
EnglishThis wall of undisturbed snow, back-lit by sunlight, shows the striations of winter and summer snow, layer upon layer.
Deze muur van onverstoorde sneeuw, van achter verlicht door de zon, laat de striae van winter- en zomersneeuw zien, laag na laag.
EnglishAnd this is really heavily backlit.
EnglishAnd it was very peculiar, because it was dark out, but she was back-lit with florescent lighting, and she was very much onstage, and I couldn't figure out why she was doing it.
Het was heel vreemd, want het was donker, maar ze was van achter verlicht door TL’s. ~~~ Ze leek echt op een podium te staan en ik kon maar niet bedenken waarom ze het deed.