"backlash" in het Nederlands

EN

"backlash" - vertaling Nederlands

EN

backlash {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The backlash could create a whole new cause célèbre for terrorism.
Het verzet daartegen zou een hele nieuwe cause célèbre voor het terrorisme kunnen creëren.
European socialist women are ready to fight with all their energy against this conservative backlash in the US.
Europese socialistische vrouwen zijn bereid met al hun energie te vechten tegen dit conservatieve verzet in de VS.

Voorbeeldzinnen voor "backlash" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe backlash could create a whole new cause célèbre for terrorism.
Het verzet daartegen zou een hele nieuwe cause célèbre voor het terrorisme kunnen creëren.
EnglishEuropean socialist women are ready to fight with all their energy against this conservative backlash in the US.
Europese socialistische vrouwen zijn bereid met al hun energie te vechten tegen dit conservatieve verzet in de VS.
EnglishThat would inevitably cause a backlash in the countries that are not greatly affected by this problem.
Het staat immers als een paal boven water dat daardoor heel wat beroering zal ontstaan in de lidstaten die hierbij nauwelijks betrokken zijn.
EnglishAll of this took place without any xenophobic reactions or statements, and without any backlash against specific religions or countries.
Na de aanslag zijn er noch xenofobe uitingen of verklaringen geweest noch uitingen gericht tegen bepaalde godsdiensten of landen.
EnglishWe must all ensure that under no circumstances is there any sort of backlash whatsoever against the Muslim communities within our Union.
Wij moeten er allen voor zorgen dat onder geen enkel beding de moslimgemeenschappen in onze Unie op welke manier dan ook de dupe worden van deze situatie.
EnglishThis naïve confidence in nuclear solutions to serious problems has now given rise to a backlash and caused the EU to appear in an embarrassing and ridiculous light.
Dit naïeve vertrouwen in nucleaire oplossingen voor serieuze problemen is bij dezen afgestraft en plaatst de Europese Unie in een gênant en lachwekkend daglicht.
EnglishThe reasons behind this turnaround are clear: the federalists are beginning to fear the backlash generated by the false hopes that they have raised.
De redenen van dit overstag gaan liggen voor de hand: de federalisten beginnen bang te worden voor afwijzende reacties die zijn opgewekt door de valse hoop die zij hebben doen ontstaan.
EnglishAs part of the struggle to banish fear, these days in the Basque Country and in the rest of Spain there is a popular, civic and peaceful backlash against the tyranny of murderous terrorism.
In Baskenland en de rest van Spanje slaat de angst onder de burgerbevolking langzamerhand om in een vreedzame reactie op het moorddadige terrorisme.
EnglishThe question is whether the backlash on the postal dossier will not in the long run have rather a negative effect on the provision of services and also on everyone working in the sector.
De vraag is echter of de weerslag daarvan op het postdossier op termijn niet eerder negatief zal uitwerken voor de dienstverlening, maar ook voor al die mensen die in de sector werkzaam zijn.
EnglishSooner or later, especially in the Alpine areas of the Union - lucky Switzerland takes care of its mountains without this network of controls - this could lead to an anti-European backlash.
Dit zal vroeg of laat in de Alpengebieden van de Unie - Zwitserland is wat dat betreft een geluksvogel omdat het niets met al die controles heeft uit te staan - leiden tot anti-Europese gevoelens.

Synoniemen (Engels) voor "backlash":

backlash