"backbone" in het Nederlands

EN

"backbone" - vertaling Nederlands

EN

backbone {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. anatomie
In spite of everything, industry is the backbone of the European economy.
De industrie is tenslotte de ruggengraat van de Europese economie.
Regional integration is the backbone of the European Union.
Regionale integratie vormt de ruggengraat van de Europese Unie.
This is the backbone of the single European currency.
Het gaat hier om de ruggengraat van het gemeenschappelijke monetair beleid.

Voorbeeldzinnen voor "backbone" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnyone with a grain of backbone would have been able to face up to this threat.
Iemand met ook maar een greintje ruggegraat zou die bedreiging hebben kunnen weerstaan.
EnglishHence the need for the four recommendations, which are the backbone of the report.
Dat is de betekenis van de vier aanbevelingen die de ruggengraat van het verslag vormen.
EnglishBio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bio-energie, zonne-energie en windenergie moeten de ruggengraat hiervan vormen.
EnglishNow, more than ever before, human rights must effectively be the backbone of EU policy.
Nu moeten de mensenrechten meer dan ooit het speerpunt van het beleid van de Unie vormen.
EnglishCertainly, as someone pointed out, money provides the backbone for this effort.
En, zoals iemand heeft gezegd: geld is de zenuw van de oorlog.
EnglishBut when it comes down to it, there is still no military backbone.
Maar als het erop aan komt, ontbreekt tot nu toe de militaire ruggengraat.
EnglishIn spite of everything, industry is the backbone of the European economy.
De industrie is tenslotte de ruggengraat van de Europese economie.
EnglishWater is, essentially, the very backbone of the agricultural community in the Mediterranean regions.
Op het platteland in het Middellandse-Zeegebied is water de allesbepalende factor.
EnglishThese four directives are now the backbone of the forthcoming sixth environment action programme.
Deze 4 richtlijnen vormen het hart van het komende Zesde Milieuprogramma.
EnglishThis is the backbone of the single European currency.
Het gaat hier om de ruggengraat van het gemeenschappelijke monetair beleid.
EnglishMr President, I do not dispute the fact that the Rules of Procedure form the backbone of our sittings.
Mijnheer de Voorzitter, ik betwist niet dat het Reglement de grondwet van onze vergadering is.
EnglishUnless a government invests in or maintains backbone networks the market will not function.
Als de overheid niet in basisnetwerken investeert en deze niet onderhoudt, dan functioneert de markt niet.
EnglishAfter all, freedom of opinion and independent journalism are the backbone of democracy.
Vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke journalistiek vormen nu eenmaal de ruggengraat van de democratie.
EnglishRegional integration is the backbone of the European Union.
Regionale integratie vormt de ruggengraat van de Europese Unie.
EnglishSmall savers are the backbone of the banking industry.
Kleine beleggers zijn de ruggegraat van de bankindustrie.
EnglishSustainable use of the forests, and their reform, have been the backbone of our economy for decades.
In deze zone vormen het vernieuwen en het duurzaam gebruik van bossen al decennia de ruggengraat van de economie.
EnglishIndustry is the backbone of China’ s development.
Industrie is de ruggegraat van de ontwikkeling in China.
EnglishI too believe that the inshore fishing community is very much the backbone of our fishing community.
Ook ik ben ervan overtuigd dat de kustvisserijgemeenschap absoluut de ruggengraat vormt van onze visserijgemeenschap.
EnglishIt is for the NGOs and civic society to give Europe's politicians the necessary backbone.
Het is aan de NGO's en het maatschappelijk middenveld om Europese politici hiervoor de noodzakelijke ruggengraat te verschaffen.
EnglishThese industries are the backbone of our economy.
Deze sectoren zijn de ruggengraat van onze economie.