"back yard" in het Nederlands

EN

"back yard" - vertaling Nederlands

EN

back yard {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. Amerikaans Engels
Het gebeurt wel degelijk in onze achtertuin.
It is not our back yard, but our front yard, and in the long term, a future EU territory.
Het is niet onze achtertuin maar onze voortuin en op de lange termijn zal het ooit EU-gebied zijn.
People are always saying that South-Eastern Europe is the European Union's crisis-riven back yard.
Er wordt vaak in herinnering gebracht dat Zuid-Oost-Europa de in crisis verkerende " achtertuin " van de Europese Unie is.

Voorbeeldzinnen voor "back yard" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard.
Ik zeg dat omdat hij misschien een beetje beter in zijn eigen keuken zou moeten kijken.
EnglishIt is not our back yard, but our front yard, and in the long term, a future EU territory.
Het is niet onze achtertuin maar onze voortuin en op de lange termijn zal het ooit EU-gebied zijn.
EnglishWe cannot be the victim of the ‘ NIMBY’ syndrome: not in my back yard.
We mogen niet ten prooi vallen aan het NIMBY-syndroom:.
EnglishMike Winchell drops back, throws a 50- yard bomb.!
Mike Winchell valt terug en gooit een worp van 50 yards.
EnglishPeople are always saying that South-Eastern Europe is the European Union's crisis-riven back yard.
Er wordt vaak in herinnering gebracht dat Zuid-Oost-Europa de in crisis verkerende " achtertuin " van de Europese Unie is.
EnglishIf we are prepared to take up our own responsibilities in our own back yard, then we can achieve success.
Als wij bereid zijn eigen verantwoordelijkheid op ons te nemen in nabijgelegen regio's kunnen wij ook successen boeken.
EnglishIndeed, it is all in our back yard.
EnglishBut we must be aware that, while it is correct to have global aspirations, we have serious work to do in our own back yard.
We moeten ons echter realiseren dat het weliswaar goed is om mondiale ambities te koesteren, maar dat er nog heel wat werk moet worden verzet in onze eigen achtertuin.
EnglishWe now need to realise that what lies beyond the eastern border of the present European Union is not another planet but our own back yard.
Thans moeten wij beseffen dat datgene wat voorbij de grenzen van de huidige Europese Unie gebeurt, zich niet ergens op de maan afspeelt, maar in onze eigen achtertuin.
EnglishAnd we didn't have -- like, my mother presided over the back yard from an upstairs window, where she would be ironing or something like that.
Het zou interessant zijn om te zien wat het was dat ze niet wilden dat ik deed, en hoe ging het werken. ~~~ Maar mijn moeder hield de achtertuin vanuit een bovenraam in de gaten.

Vergelijkbare vertalingen voor "back yard" in Nederlands

yard zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord