"back wall" in het Nederlands


Forum resultaten voor "back wall ". "back wall" is nog niet in ons woordenboek opgenomen.
EN

"back wall" - vertaling Nederlands

EN

back wall  {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "back wall" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTrue merit is recognised when one's back is against the wall.
Pas als men in het nauw wordt gedreven, kan men zijn kwaliteiten bewijzen.
EnglishThis means that the President now has his back against the wall.
Het betekent dat de president nu met de rug tegen de muur staat.
EnglishSo let me take it back to Wall Street.
EnglishA young farmer who has invested in a mixed operation, combining stock and arable farming, has his back to the wall as things stand at present.
Jonge landbouwers die pas in een gemengd bedrijf met rundermesterij en akkerbouw hebben geïnvesteerd, staan in de huidige situatie met de rug tegen de muur.
EnglishOften it is the constraining or the back-to-the-wall situation that the hapless common man finds himself or herself in that leads him to pay a bribe.
Vaak is het de beklemmende of de rug-tegen-de-muursituatie waarin de ongelukkige gewone man zich bevindt die hem ertoe brengt steekpenningen te betalen.
EnglishBy blocking the demands of the financial industry, the European Parliament has the means to ensure that countries which have been turned into tax havens end up with their back against the wall.
Door de verzoeken van de financiële sector af te wijzen, kan het Europees Parlement de in belastingparadijzen omgetoverde lidstaten met de rug tegen de muur zetten.
EnglishHoover moved to England because that particular area had its back to the wall and accepted below-normal wages and much poorer social conditions than in the rest of the country.
Hoover ging naar Engeland omdat men daar met zijn rug tegen de muur stond en accepteerde dat de lonen lager waren dan normaal, sociale condities vele malen slechter dan in de rest van Engeland.

Vergelijkbare vertalingen voor "back wall" in Nederlands

wall zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord