"back-up" in het Nederlands

EN

"back-up" - vertaling Nederlands

NL

"back-up plan" - vertaling Engels

EN

back-up {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

back-up plan {het}

volume_up
back-up plan

Voorbeeldzinnen voor "back-up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat company goes out of business, and then you can bring the oil price back up.
Dat bedrijf gaat failliet en dan kan je de olieprijs weer laten stijgen.
EnglishThey'd caused the water to back up, they needed electric, hydroelectric power.
Dat veroorzaakte stilstaand water omdat er elektriciteit nodig was, hydro-elektriciteit.
EnglishThose who have any dealings with it will, I think, be able to back me up on that.
Naar mijn idee kunnen degenen die met deze afdeling te maken hebben gehad, dit ook beamen.
EnglishBut measures of that type will need financial back-up and support.
Dergelijke maatregelen moeten echter worden begeleid en financieel ondersteund.
EnglishAnd so those coals that kept falling off the edge, we kept having to put them back up.
De kolen bleven maar over de rand vallen en we moesten ze telkens oprapen en terugleggen.
EnglishFurthermore, the products will end up back on the market in the European Union anyway.
Bovendien komen de producten toch wel in de Europese Unie op de markt.
EnglishMr President, I am amazed and saddened that this matter should be back up for discussion.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben verbaasd en bedroefd dat deze kwestie weer ter sprake komt.
EnglishCommissioner, I am very well aware that you can back up words with figures and actions.
Mijnheer de commissaris, ik weet heel goed dat u cijfers en daden bij de woorden kunt voegen.
EnglishThey disappeared 40 years ago and just now showed up back here in Texas.
Ze verdwenen 40 jaar geleden, en zijn net weer in Texas opgedoken.
EnglishPut them on and your productivity goes back up to triple what it would be.
Als u die opzet, wordt uw productiviteit weer drie keer zo hoog.
EnglishYou can speak your mind, but you also have to back up your words by action.
Je mag zeggen wat je denkt, maar je moet ook doen wat je zegt.
EnglishThe G8 summit did not give the idea of a Europe able to back up its decisions.
De G8 heeft ons niet het beeld gegeven van een Europa dat in staat is gewicht in de schaal te leggen.
EnglishI would also like to back up what Mr Mayer said about the legal base.
Ook wil ik zeggen dat ik de woorden van de heer Mayer over de rechtsgrond geheel onderschrijf.
EnglishAnd then climbed back up again, looked down at those clouds again, climbed back into the capsule again.
Toen keek ik opnieuw naar die wolken onder mij, en klom wederom in de capsule.
EnglishPlease, stand firm where the military back-up for peace is concerned!
Ik verzoek u, wat de vredesmacht betreft, voet bij stuk te houden.
EnglishThe Commission must therefore back up its words with action.
Daarom verzoeken wij de Commissie op te treden en het niet bij woorden alleen te laten.
EnglishThe only thing is our deeds have to back up what we say.
Dat betekent uiteraard wel dat wij onze woorden ook in daden moeten omzetten.
EnglishA week later, the patient would come back for a follow-up examination.
Een week later kwam de patiënt terug voor een vervolgonderzoek.
EnglishMr President, I would like to back up the questions asked by Mrs Kinnock over benchmarks.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mij aansluiten bij de vragen van mevrouw Kinnock over de ijkpunten.
EnglishThe problem is that we do not dare to back our criticism up with action.
Het probleem is dat wij onze kritiek niet in daden omzetten.

Vergelijkbare vertalingen voor "back-up" in Nederlands

up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
Dutch