"Back to the drawing-board!" in het Nederlands

EN

"Back to the drawing-board!" - vertaling Nederlands

EN

Back to the drawing-board! [idioom]

volume_up
1. spreektaal
Back to the drawing-board!
volume_up
Terug naar af! Opnieuw! [idi.]

Voorbeeldzinnen voor "Back to the drawing-board!" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have to go back to the drawing board and ask ourselves what our priorities are.
Wij moeten terug naar de ontwerptafel en onszelf afvragen waar onze prioriteiten liggen.
EnglishHowever, try we must and if it does not work then we can go back to the drawing board.
Desalniettemin moet men een poging daartoe doen en als het niet werkt kan men altijd terug naar af.
EnglishThe Commission must go back to the drawing board, set to work again and table the necessary proposals.
De Commissie moet haar werk overdoen en met nieuwe voorstellen komen.
EnglishWhile the policy is good, and while I pay tribute to it, we have to go back to the drawing board.
Het beleid is op zichzelf goed en ik steun het, maar het moet toch eerst terug naar de tekentafel.
EnglishMr Monti will have to go back to the drawing-board.
EnglishWould we then have to go back to the drawing-board?
EnglishBack to the drawing-board!
EnglishWhen you see this proposal being rejected tomorrow morning, you should go back to the drawing board and come up with a new piece of legislation.
Als u morgen wordt geconfronteerd met verwerping van dit voorstel, dient u terug te keren naar de tekentafel en een nieuw wetsontwerp te ontwikkelen.
EnglishWhile the proposed amendments limit some of the damage, we reject the initiatives and would vehemently urge the authors to go back to the drawing board.
Ofschoon met de amendementen de schade enigszins wordt beperkt, verwerpen wij deze initiatieven en bevelen wij de auteurs van de tekst aan deze grondig te herzien.
EnglishIs it not urgent to escape from this market dogma that regulates the market, and to send the idea of the reform of the CAP and Agenda 2000 back to the drawing board?
Wordt het niet de hoogste tijd zich te ontworstelen aan dit marktdogma dat de markt regelt en de hele hervorming van het GLB en Agenda 2000 te hérdenken?
EnglishI support extending the period of reflection by one year, on the condition that we go back to the drawing board for a completely new treaty document.
Ik ondersteun de verlenging van een denkpauze met één jaar, onder de voorwaarde dat we gaan werken aan een geheel nieuwe verdragstekst - een verdragstekst, geen grondwet.