"back to square one" in het Nederlands

EN

"back to square one" - vertaling Nederlands

EN

back to square one [voorbeeld]

volume_up
back to square one
Back to square one, and disrespect for national languages remained.
We zijn dus weer terug bij af, en het gebrek aan respect voor nationale talen duurt voort.
Dus ben je weer terug bij af.
Last week's decision by the Bureau will not enter into force, therefore, and we will be back to square one.
Dus zal het besluit van het Bureau van vorige week niet in werking treden en dus zijn we terug bij af.

Voorbeeldzinnen voor "back to square one" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBack to square one, and disrespect for national languages remained.
We zijn dus weer terug bij af, en het gebrek aan respect voor nationale talen duurt voort.
EnglishAlmost a year later, it seems that we are back to square one.
We zijn nu een jaar verder en er is geen enkele vooruitgang geboekt.
EnglishThat alone would signify 'back to square one ' and, for us, new opportunities of obtaining an improved directive.
Dat betekent terug naar af, en dat geeft ons nieuwe kansen op een betere richtlijn.
EnglishLast week's decision by the Bureau will not enter into force, therefore, and we will be back to square one.
Dus zal het besluit van het Bureau van vorige week niet in werking treden en dus zijn we terug bij af.
EnglishWe've got to go back to square one and start again."
We moeten terug naar het beginpunt en opnieuw beginnen.
EnglishHowever, according to the weather forecast, the winds will pick up this evening and then we are back to square one tomorrow.
Maar als ik de berichten zie, dan gaat het vanavond harder waaien en dan is het morgen ook weer gebeurd.
EnglishIf an agreement on the Statute is rendered impossible, we are back to square one as regards the travel costs, too.
Als een akkoord over het statuut onmogelijk wordt gemaakt, dan zijn we ook wat de reiskosten betreft weer terug bij af.
EnglishThey didn't want to go back to square one.
EnglishTherefore, you are back to square one.
EnglishThis does not mean, however – and here the Commission agrees with the rapporteur – that we need to go back to square one.
Dat wil echter niet zeggen - en daarin is de Commissie het met de rapporteur eens - dat OLAF volledig zou moeten worden gereorganiseerd.
EnglishYou go back to square one.
EnglishBack to square one.
EnglishWe realise that this directive will not win any prizes, but rejection brings us back to square one, and that is not in the interests of Europe.
Wij zijn ons ervan bewust dat deze richtlijn de schoonheidsprijs niet zal verdienen, maar verwerpen brengt ons weer terug naar af en dat is niet in het belang van Europa.
EnglishHowever, seeking to reduce the rate of withholding tax from that proposed by the Commission to 15 % or 10 % falls into the 'back to square one ' category.
Maar het voorstel tot vermindering van de bronbelasting van 20 %, zoals de Commissie voorstelt, tot 15 % of zelfs 10 %, hoort thuis in de categorie:? terug naar af ".
EnglishThe only thing that is truly open, wide open, is the possibility of extending the powers of Brussels to infinity, without ever referring back to square one and the Treaties.
Het enige dat echt open is, wijdopen zelfs, is de mogelijkheid om de invloed van Brussel tot in het oneindige uit te breiden, zonder dat men de verdragen hoeft te herzien.
EnglishTime and time again we feel as if we are slowly and painfully climbing a slope and then, when it seems as if we are about to touch the sky, we plummet sharply back to square one.
Keer op keer beklimmen wij de helling met veel moeite en wanneer de hemel eindelijk binnen handbereik lijkt te zijn, storten wij in duizelingwekkende vaart weer helemaal naar beneden.