"back-to-back" in het Nederlands

EN

"back-to-back" - vertaling Nederlands

EN

back-to-back {bijwoord}

volume_up
back-to-back
volume_up
rug aan rug {bw.}

Voorbeeldzinnen voor "back-to-back" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Englishcalling them back, "Come back darlings, come back dear ones.
in haar smeekbede: "Kom terug liefjes, kom schatjes.
EnglishI skied the equivalent of 31 marathons back to back.
Ik skiede het equivalent van 31 marathons begin tot eind.
EnglishThey'll trace it back and back until it gets to us.
EnglishAnd like airport traffic control, as they start to go past us they're called back -- and they're called back and back and back.
En alsof er een luchtverkeerstoren is, zodra ze langs ons heen gaan worden ze teruggeroepen -- en terug en terug en terug.
EnglishLet's go back to back.
EnglishStep back, step back.
EnglishSo, as we have faced liability, we have stepped back and back, and unfortunately, where there is liability, guess what there is: power.
Het onder ogen zien van onze aansprakelijkheid deed ons steeds verder terugdeinzen. ~~~ Helaas, waar aansprakelijkheid is, is, je raadt het al, ook macht.
EnglishIt will stop them from doing simple, back-to-back, limited arbitrage to really thinking strategically about how to move grain across long distances from [surplus regions] to [deficit areas].
Ze zullen stoppen met eenvoudige, beperkte arbitrage en echt strategisch gaan bedenken hoe ze graan over lange afstanden van gebieden met overschotten naar gebieden met een tekort te vervoeren.

Synoniemen (Engels) voor "back-to-back":

back-to-back

Vergelijkbare vertalingen voor "back-to-back" in Nederlands

back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord