"back talk" in het Nederlands

EN

"back talk" - vertaling Nederlands

EN

back talk {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. Amerikaans Engels, spreektaal
back talk (ook: paradox)
back talk
volume_up
brutaal antwoord {het}

Voorbeeldzinnen voor "back talk" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo I went back to talk to them and tell them what I found out about removing bandages.
Ik ging terug om ze te vertellen wat ik had ontdekt over verband verwijderen.
EnglishHave all the avenues been closed off whereby North Korea might be brought back to talk to the Six?
Zijn alle mogelijkheden om tot het zespartijenoverleg terug te keren geblokkeerd?
EnglishWell our objects, our environment is starting to talk back to us.
Het heet "Praat tegen me." ~~~ Onze voorwerpen, onze omgeving, begint tegen ons terug te praten.
EnglishThey used their six words to talk back to me and ask me if I'd been too much on Google lately.
In 6 woorden dienden ze me van antwoord en vroegen me of ik recent te veel op Google had gezeten.
EnglishBut I would come back, when we talk about development in Bangladesh, to the role of women.
Als we het echter over ontwikkelingen in Bangladesh hebben, moet ik nog eens terugkomen op de rol van de vrouw.
EnglishWell today, for the first time, our environment is starting to talk back to us.
Waarom praat je niet?" ~~~ Wel, vandaag voor het eerst begint onze omgeving tegen ons terug te praten.
EnglishThen, her time was ready when she had to go back to talk to her father about the reconciliation, after a year.
Toen kwam de tijd dat ze terug moest om met haar vader te praten over een verzoening, na een jaar.
EnglishIt's getting the dead to talk back that's the really hard part.
EnglishSit down, get yourself together and come back and talk to me when you can talk to me like a --" what?
Ga zitten, raap jezelf bij elkaar en kom terug om met mij te praten, zodra je met mij kan praten als een --" Wat?
EnglishDon't talk back to me, you big blue lout!
EnglishIt is the experience of all of us, again and again, that the people back home talk about how big our bureaucracy is in Brussels.
We hebben allemaal de ervaring dat de mensen thuis steeds weer tegen ons zeggen dat Brussel een grote bureaucratie is.
EnglishThe audience can talk back.
EnglishI think the good news for me would be if we could go back and talk about the unleashing, the continuation of the unleashing of human potential.
Het goede nieuws voor mij zou zijn als we terug konden gaan en praten over het vrijmaken, het blijvend vrijmaken van de menselijke vermogens.
EnglishAnd I said, "Look, I think I'll scare the grandmother to death, if I actually write to her and tell her that you're willing to adopt her, I want to go back and talk to her."
Ik zei: "Luister, ik denk dat de oma zich doodschrikt als ik haar schrijf om dit te vertellen. ~~~ Ik ga terug om met haar te praten."
EnglishWhen we come back to talk about the elements that we would like to see included and the kind of money we are talking about, there will be support here for that too.
Als wij later debatteren over de punten die wij willen opnemen en de hiervoor benodigde geldbedragen, dan zal er hier zeker een draagvlak voor zijn.
EnglishSo I decided to get engaged, and the first thing that I did was to come back to Ghana and talk with a lot of people and really try to understand what the real issues were.
Ik besloot dus om me te engageren. ~~~ Het eerste wat ik deed, was terugkeren naar Ghana en met een hoop mensen praten en proberen te begrijpen wat de echte pijnpunten waren.
EnglishMr President, the presentation of the resolution on forest fires in southern Europe is not intended as a ritual act: as in every other year, once the summer is over we come back and talk about fires.
Mijnheer de Voorzitter, wij willen niet dat de indiening van resoluties over bosbranden in Zuid-Europa een ritueel wordt en de bespreking van bosbranden na de zomer vaste prik wordt.

Synoniemen (Engels) voor "back talk":

back talk

Vergelijkbare vertalingen voor "back talk" in Nederlands

talk zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord