"back street" in het Nederlands

EN

"back street" - vertaling Nederlands

EN

back street {zelfstandig naamwoord}

volume_up
back street (ook: slum)

Voorbeeldzinnen voor "back street" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo let me take it back to Wall Street.
EnglishYou were just a back street girl
EnglishAnd now if you go back to the OpenStreetMap. ~~~ org, and you find this place, you will find that The Terrace Theater has got a name.
En als je nu terug gaat naar OpenStreetMap.org, en deze plek opzoekt, zul je zien dat The Terrace Theater nu een naam heeft.
EnglishAnd they are collected en mass -- you can see the scale of it here -- and sorted out, by hand, back into the right sizes, and then put back out on the street.
En ze worden massaal ingezameld -- hier zie je de omvang -- en gesorteerd, met de hand, op de juiste grootte, en dan weer terug de straat op.
EnglishIn Portugal, at least one in four women has had a back-street abortion, which is, as much as anything, an extremely serious public health problem.
In Portugal heeft tenminste één op de vier vrouwen reeds een illegale abortus ondergaan, en dat is eerst en vooral een ernstig probleem voor de volksgezondheid.
EnglishAnd we're going to fix them by imposing back on them street and block systems and returning to the building lot as the normal increment of development.
En we gaan ze opknappen door gebruik te maken van patronen van straat- en gebouwenblokken en terug te keren naar het bouwterrein als normaal uitgangspunt van de ontwikkeling.
EnglishIf we vote in favour of this unwarranted abolition of the protection clauses, we shall foster reticence towards the Union and force people back on to street blockades.
Wanneer wij voor de onterechte afschaffing van de beschermingclausule stemmen bevorderen we de " Uniemoeheid " en sporen we de bevolking aan om de wegen weer te blokkeren.
EnglishLet's get people to go in the street, face the sea, their back to the street, dressed in black, standing up silently for one hour, doing nothing and then just leaving, going back home."
Laten we de straat op gaan, naar de zee kijken, rug naar de straat, in het zwart gekleed, een uur lang stil blijven staan, niets doen en gewoon weggaan, terug naar huis.

Synoniemen (Engels) voor "back street":

back street

Vergelijkbare vertalingen voor "back street" in Nederlands

street zelfstandig naamwoord
Dutch
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord