"back seat" in het Nederlands

EN

"back seat" - vertaling Nederlands

EN

back seat {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. automobilisme
A report about the struggle against Shell was found on the back seat.
Op de achterbank werd een rapport over de strijd tegen Shell aangetroffen.
Those who stand apart from reinforced cooperation are really being given the same freedom as the back seat passengers in a car.
Zij die niet aan de versterkte samenwerking willen deelnemen, hebben in werkelijkheid evenveel vrijheid als de passagiers op de achterbank van een auto.

Voorbeeldzinnen voor "back seat" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn order to do that, we have to put you as a user back in the driver's seat.
Om dat mogelijk te maken, moeten we jou als gebruiker terug aan het stuur zetten.
EnglishThis being the case, environmental concerns inevitably take a back seat.
Op deze manier blijft de milieuproblematiek uiteraard een ondergeschoven kindje.
EnglishA report about the struggle against Shell was found on the back seat.
Op de achterbank werd een rapport over de strijd tegen Shell aangetroffen.
EnglishIn those circumstances, the provisions contained in Article 287 must take a back seat.
In die gevallen speelt artikel 287 een ondergeschiktere rol.
EnglishSecondly, the Commission is considering taking more of a back-seat role in supporting SMEs.
Ten tweede: de Commissie denkt erover na om het midden- en kleinbedrijf wat minder te ondersteunen.
EnglishDespite this, Europe is adopting a back-seat approach again.
EnglishSo what better way to put you back in the driver's seat than to put you in the real world that you interact in every day?
Hoe kunnen we je beter aan het stuur zetten, dan door je te plaatsen in echte wereld, waarmee je elke dag omgaat?
EnglishThis is what I wanted to emphasise in this debate in which both the Commission and Parliament have a back seat.
Daar wilde ik maar even het accent op leggen in dit debat waar noch de Commissie noch het Parlement de hoofdrolspelers zijn.
EnglishThose who stand apart from reinforced cooperation are really being given the same freedom as the back seat passengers in a car.
Zij die niet aan de versterkte samenwerking willen deelnemen, hebben in werkelijkheid evenveel vrijheid als de passagiers op de achterbank van een auto.
EnglishEither we proceed using the Community method or we take a back seat and watch while Member States proceed by means of an intergovernmental treaty.
Of we kiezen voor de communautaire methode, of we doen een stap terug en kijken toe hoe de lidstaten onderling een intergouvernementeel verdrag sluiten.
EnglishThe Council has to start taking more of a back seat on certain matters, which must become and remain the exclusive legislative competence of the European Parliament
De Raad moet zich terugtrekken uit de besluitvorming over sommige thema's, die onder de exclusieve wetgevende bevoegdheid van het Europees Parlement moeten gaan vallen. "
EnglishIt is hard to believe that in the fifteen countries of the European Union as many as 7,500 lives are lost simply because people do not use seatbelts in the front seat and in the back seat.
Het is onvoorstelbaar dat er in de 15 landen van de Europese Unie ieder jaar 7500 mensen het leven verliezen omdat ze zowel voor als achter in de auto geen veiligheidsgordels dragen.
EnglishThe Commission is supposed to be represented at this kind of debate, although I realize that with the arrival of spring and some warm weather at last, politics inevitably takes a back seat.
In een dergelijk debat zou de aanwezigheid van de Commissie toch noodzakelijk moeten zijn, maar ik weet dat in de lente, als het eindelijk warm is, de politiek altijd op de tweede plaats komt.

Vergelijkbare vertalingen voor "back seat" in Nederlands

seat zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord