"back pressure" in het Nederlands

EN

"back pressure" - vertaling Nederlands

EN

back pressure {zelfstandig naamwoord}

volume_up
back pressure (ook: counter-pressure)
volume_up
tegendruk {de}

Voorbeeldzinnen voor "back pressure" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll those tumors have heavy bleeding during periods, abdominal pressure, back pain, frequent urination.
Al die tumoren veroorzaken zware bloedingen tijdens de maandstonden, abdominale druk, rugpijn, frequent urineren.
EnglishAs Mr Kok ’ s report mentioned, the key goal of the presidency was to cut back on the pressure resulting from rules and regulations.
Speerpunt van het voorzitterschap, en ook genoemd in het verslag van de heer Kok, was de vermindering van de regeldruk.
EnglishOK, and only when you feel the pressure go back, I want you to allow your hand to slowly drift back to the tabletop, but only when you feel the pressure.
Wanneer je de druk terug voelt komen, laat je je hand langzaam naar het tafelblad dalen, Maar alleen als je de druk voelt.
EnglishThere can be no question of our going back, under pressure from the Americans, on any of the commitments we have entered into with our farmers.
Er kan geen sprake van zijn dat wij onder druk van de Amerikanen op de afspraken die wij vorige jaar met de boeren hebben gemaakt, terugkomen.
EnglishI also think that the Turkish Government needs our pressure as back-up against the opposing forces in society and in parts of the corridors of power.
Bovendien meen ik dat de Turkse regering onze druk nodig heeft als ruggesteun tegen de tegenkrachten in de maatschappij en in delen van het overheidsapparaat.
EnglishInstead of blowing tanks and coming up slowly without thinking about it, it’s a little bit of back pressure, and that sub just comes straight back up out of the water.
In plaats van blazen en langzaam boven komen zonder na te denken, een klein beetje druk van achter, en dat ding komt recht omhoog het water uit.

Vergelijkbare vertalingen voor "back pressure" in Nederlands

pressure zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord
back bijvoeglijk naamwoord