"back point" in het Nederlands

EN

"back point" - vertaling Nederlands

NL
EN

back point {zelfstandig naamwoord}

volume_up
back point

Voorbeeldzinnen voor "back point" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo, I come back to my initial point. ~~~ Sometimes you think things are impossible.
Om terug te gaan naar waar ik mee begon: soms denk je dat dingen onmogelijk zijn.
EnglishAnd that brings me back to my original point about representation and taxation.
En dat brengt me terug bij mijn eerdere opmerking over belasting en vertegenwoordiging.
EnglishI would be very grateful if you could come back to this point in your reply.
Ik zou u dankbaar zijn wanneer u hierop in uw antwoord nog even zou willen terugkomen.
EnglishFinally, to come back again to the point of Morocco's right to make its own decisions.
Tenslotte kom ik nog even terug op het recht van Marokko om voor zichzelf te beslissen.
EnglishMr President, let me come back to a point we discussed at nine o'clock this morning.
Mijnheer de Voorzitter, ik kom terug op iets dat we vanmorgen om 9.00 uur besproken hebben.
EnglishAnd please bear with me: I'll draw a circle and come back to this point.
Heb alstublieft geduld met mij. ~~~ Ik zal een cirkel tekenen en op dit punt terugkeren.
EnglishMy last point goes back to what Mr Tindemans and others have said.
Mijn laatste opmerking heeft betrekking op wat onder meer de heer Tindemans heeft gezegd.
EnglishLet me just come back to a point that I raised myself in an amendment.
Ik zou alleen graag op één punt terugkomen, dat ik zelf als wijzigingsvoorstel heb ingebracht.
EnglishMr President, I should just like to come back on the point raised by Mrs Gradin.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb slechts een kleine opmerking bij wat mevrouw Gradin zojuist heeft gezegd.
EnglishMr President, let us get back to the point of the debate.
Mijnheer de Voorzitter, laten we terugkeren tot de realiteit van het debat.
EnglishComing back to the first point, priority must be attached to giving the men and women involved a say.
Wat het eerste punt betreft moet de betrokkenheid van alle actoren een prioriteit worden.
EnglishThat brings me back to the point about subsidiarity which matters to us all greatly.
Dat brengt me terug bij het punt aangaande de subsidiariteit die wij allemaal vreselijk belangrijk vinden.
EnglishI wish to come back to a point the Commissioner made in his speech.
Ik wil nog even terugkomen op een opmerking van de commissaris.
EnglishI will come back to that point at the end of my intervention.
Ik zal daar aan het eind van mijn interventie op terugkomen.
EnglishThen I got the words "new" and "old" and now I had regressed back to a point where there seemed to be no return.
Toen kreeg ik de woorden "nieuw" en "oud" en was ik weer ik terug op het beslissende punt.
EnglishI will come back to this point in my explanation of vote.
Ik zal hier later nog op terugkomen in mijn stemverklaring.
EnglishHowever, I should like to get back to the point.
Wat nu ons onderwerp zelf betreft zou ik het volgende willen zeggen.
EnglishIt's almost as if we're getting back to this starting point.
EnglishMr President, I would like to come back to the point made by Mr Schäfer, Mrs Theato and Mr Caccavale.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil terugkomen op de opmerkingen van de heer Schulz, mevrouw Theato en de heer Caccavale.
EnglishI want to come back to the point Mr Krivine raised in relation to our ECHELON delegation to the United States.
Ik wil terugkomen op de interventie van de heer Krivine over onze ECHELON-delegatie naar de Verenigde Staten.

Vergelijkbare vertalingen voor "back point" in Nederlands

point zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord