"back office" in het Nederlands

EN

"back office" - vertaling Nederlands

EN

back office {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. zakelijk
back office
volume_up
administratie {de} (van een bedrijf)

Voorbeeldzinnen voor "back office" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen I got back to his office, I wasn't really sure.
Toen ik terugkeerde naar zijn kantoor, was ik niet echt overtuigd.
EnglishHey, Hank, you know that file back at Washington's office?
Hank, weet je nog dat dossier in Washington's kantoor?
EnglishThey now have the text on the market and think that competition ought to reign supreme in the back office.
Zij hebben nu deze tekst over de markt en vinden dat concurrentie de boventoon moet voeren in het backoffice.
EnglishThe bad news is that mother nature's back office isn't working yet, so those invoices don't get issued.
Het slechte nieuws is dat de backoffice van moeder natuur nog niet werkt, dus die facturen worden niet verstuurd.
EnglishAnd so Guier and Weiffenbach go back to Weiffenbach's office, and they start kind of noodling around -- hacking, as we might call it now.
Daarmee gaan ze een beetje beginnen rondneuzen -- te hacken, zoals we het nu zouden noemen.
EnglishA number of us in Parliament thought we ought to deal with the back office at the same time as talking about the market.
Een aantal parlementsleden vond dat wij het onderwerp ` backoffice ' tegelijkertijd met dat van de markt moesten behandelen.
EnglishIn the meanwhile, her office is back here.
EnglishWould the Presidentin-Office take back this message to the Council from me, just in case they ever get around to talking about these things?
Zou de fungerend voorzitter deze boodschap aan de Raad willen overbrengen, alleen maar voor het geval ze ooit aan de bespreking van deze zaken toekomen.
EnglishThe pressure which Parliament, among others, has been involved in putting on Belarus has thus helped Mr Novikov to perhaps get his rights and also his office back.
Mede dankzij de druk die onder andere het Parlement op Wit-Rusland heeft uitgeoefend, heeft Jevgenij Novikov zijn rechten en ook zijn kantoor teruggekregen.

Vergelijkbare vertalingen voor "back office" in Nederlands

office zelfstandig naamwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijwoord